Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti:

  • Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New York
  •  Identifikácia osoby, ktorej sa akcie vydávajú
  •  Počet a druh akcií, a označenie série (ak sú akcie vydávané v sériách)