Ponúkame Vám 3 možnosti ako sa legálne „zbaviť“ Vašej „spiacej“ alebo neaktívnej spoločnosti?

1. Odkúpenie Vašej spoločnosti

Výhody : 

 • Rýchlosť (prepis v obchodnom registri do 2 týždnov)
 • Ak je Vaša s.r.o. zaujímavá, napr. ak je platiteľ dph, zostatky na účtoch v účtovníctve, licencie, koncesie, viazané živnosti, tak za ňu môžete získať okolo 400 € až 2200 €

Nevýhody :

 • Ak Vaša s.r.o. nie je zaujímavá, tak v podstate nie je hodnotná a tým predajná.

2. Likvidácia Vašej spoločnosti

Ak nedokážete predať alebo zlúčiť Vašu spoločnosť, prichádza do úvahy likvidácia spoločnosti a výmaz spoločnosti v obchodnom registri.
Výhody:

 • Komplexné zrušenie spoločnosti
 • Nízka cena v prípade bezproblémového zrušenia – 700€
 • Ak bude likvidácia začatá ešte pred koncom roku 2014, tak nie je potrebne platiť v roku 2015 daňovú licenciu

Nevýhody:

 • Dlhý proces likvidácie (vo väčšine prípadov presiahne viac ako 6 mesiacov)
 • Komplikovaný proces – 2x návrh na zápis v obchodnom registri, zverejnenie v Obchodnom vestníku, otváranie a zatváranie účtovných kníh a s tým súvisiaca tvorba mimoriadnych účtovných závierok
 • K výmazu spoločnosti z registra je nutný súhlas správcu dane – daňový úrad, tak môže začať proces daňovej kontroly

3. Podnet na zrušenie Vašej spoločnosti súdom ex offo

Najhorším spôsobom ako zrušiť a vymazať spoločnosť z obchodného registra je podanie návrhu s cieľom, aby samotný súd začal konanie o zrušenie spoločnosti.

Výhody:

 • Najjednoduchší spôsob – „celú agendu vykonáva súd“

Nevýhody:

 • Dĺžka výmazu spoločnosti môže trvať aj 2-3 roky – súd nie je viazaný lehotou.
 • Finančná náročnosť z pohľadu platenia daňových licencií – daňová licencia sa platí za každý rok