Na jar 2015 budú akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a ostatné obchodné spoločnosti povinné platiť novú daň – Daňovú licenciu. Vypočítaná bude spätne za rok 2014. Predstavuje jedno z vládnych opatrení v boji proti daňovým únikom a má za cieľ vyčistiť trh od fiktívnych spoločností.

Jej výška bude závislá od:

  • obratu spoločnosti
  • platenia DPH

Je pravdou, že ju budú povinné platiť všetky obchodné spoločnosti. Zaťaží však hlavne tie, ktoré boli v predošlom roku v strate alebo vykázali zisk nižší ako suma v ktorej im bola daňová licencia vyrúbená.

Výška daňovej licencie:

  • 480 EUR – neplatca DPH a tržby do 500 tis. EUR – približný počet subjektov v tejto kategórii je 50.000
  • 960 EUR (resp. dvojnásobok) – platca DPH a tržby do 500 tis. EUR – približný počet subjektov v tejto kategórii je 83.500
  • 2.880 EUR – spoločnosti s obratom nad 500 tis. EUR – približný počet subjektov v tejto kategórii je 24.000

Subjekty vyňaté s platenia daňovej licencie:

  • novovzniknuté spoločnosti prvý rok svojho podnikania
  • chránené dielne

Jedným z argumentov podporujúcich daňovú licenciu je, že viac ako 60% spoločností neplatí žiadne dane pretože nepreukážu žiadny zisk. Strata je však nie raz vygenerovaná aj väčšími investíciami spoločnosti napr. do nehnuteľností či do vozového parku. Takáto investícia zabezpečí spoločnosti stratu aj na niekoľko rokov. V prípade odpisov investícií sa štát pozitívne podieľa na rozvoji spoločnosti. S touto pomocou štátu je z časti koniec.

Ďalším argumentom Ministerstva financií SR je aj fakt, že daň z príjmu PO sa znižue z 23% na 22%. Toto zníženie je prezentované ako zmenšenie daňového bremena na firmy vykazujúce zisk. Pri bližšej analýze základu dane však dospejeme k nasledovnému príkladu, ktorý vyjadruje dopad na reálne daňové zaťaženie spoločností.

Spoločnosť, ktorá spĺňa podmienky na platenie daňovej licencie podľa druhej varianty, teda je platca DPH a tržby má do 500.000 EUR dosiahne zisk – základ dane 2.000 EUR. Je teda spoločnosťou, proti ktorej licencia oficiálne nie je zameraná (pretože dosahuje zisk). Avšak pri neexistencii licencie resp. pri sadzbe dani z príjmu PO 22% je daň vypočítaná vo výške 440 EUR. To však nie je dosť, pretože licencia je vo výške 960 EUR a jej plateniu sa dá vyhnúť len započítaním do daňovej povinnosti, čo v tomto prípade nie je možné z dôvodu nízkej vypočítanej dane. Preto takýto subjekt zaplatí výšku daňovej licencie, teda 960 EUR čo následne do prepočtu predstavuje až 48%. Teda markantné zvýšenie daňového zaťaženia. Jedná sa mimochodom o najpočetnejšiu skupinu ekonomických subjektov v SR.

Treba poznamenať, že spoločnosť z príkladu by si v nasledujúcich troch rokoch mohla rozdiel odpočítať od povinnosti platiť vyššiu daň, avšak len v prípade ak dosiahne vyšší zisk. Teda licencia ako taká sa po zlepšení kondície spoločnosti a dosiahnutí vyšších ziskov bude dať odpočítať do troch rokov a dokonca sa plánuje poskytnúť možnosť asignovať daňovú licenciu tak, ako sa dnes dajú asignovať 2% dane tretiemu sektoru.

Pripravovaná daňová licencia pre spoločnosti nerozlišuje, či je firma v strate objektívne, teda či predáva skutočne menej, prípadne či urobila väčšiu investíciu na obdobie niekoľkých rokov alebo či iba optimalizuje, teda využíva legálne či pololegálne spôsoby, ako daň z príjmov neplatiť.

Jednoducho povedané daň aspoň v nejakej výške zaplatí aj firma, ktorá je v strate. Nepôjde však o daň, ale oficiálne o ročnú daňovú licenciu, čo je v podstate suma, ktorú bude musieť štátu uhradiť každá spoločnosť a v každom jednom prípade. Ak sa firme podarí byť ziskovou – čo znamená daňovú povinnosť voči štátu – nič sa nedeje: zaplatenú licenciu si bude môcť odpočítať a doplatí len rozdiel.

Zdroj: Ministerstvo financií

FOTO: TASR