Cena založenia sa pohybuje od 18 700, – Sk, ale konečná cena nezahŕňa poskytnutie sídla.

Právna forma organizačnej zložky v Anglickom, USA, Hong Kongu 

Právna forma založenia organizačnej zložky môže byť spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť. Forma sa odvýjí od právnej formy jej materskej spoločnosti.

Sídlo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky je jedným z predpokladov pre úspešné zapísanie do obchodného registra. Viac informácií o poskytnutie sidla nájdete na našich stránkach incorporated.cz