Apostila (anglicky Apostille) je doložka, ktorá preukazuje pravosť podpisu. Pripája sa k oficiálnym listinám. V istých ohľadoch zastupuje superlegalizácia.

Vďaka overenie listiny apostilou bude môcť byť tento dokument použitý v zahraničí. Štáty ktoré sú na zozname Haagskeho dohovoru sa dohodli, že v prípade „výmeny“ listín, nemusí byť dokument súdne overený zastupiteľským úradom v krajine vzniku listiny, ale jeho konečné overenie sa vykonáva v krajine, v ktorej bola listina vystavená.

Apostila sa vydáva v úradnom jazyku štátu, ale je potrebné aby bol tento dokument preložený aj do druhého jazyka. Na predloženie v krajine určenia býva preto nevyhnutný overený preklad.

Zoznam Haagskeho dohovoru nájdete na našej stránke.

Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych orgánov alebo zo zahraničia pre Vašu firmu alebo pre Vás osobne možete využiť služby apostilácie a v prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.