EB5 Visa

Home/EB5 Visa
EB5 Visa2020-06-19T16:55:50+02:00

Čo je EB5 Visa zelená karta?

EB5 zelená karta je špeciálna kategória prisťahovaleckého víza, ktorá umožňuje zahraničným investorom získať kartu trvalého pobytu, tiež známu ako zelená karta. Táto karta vám umožňuje prísť a žiť v USA bez akýchkoľvek obmedzení. Ak získate EB5 Visa zelenú kartu, vaša rodina dostane automaticky tiež jednu.

Musíte investovať! Nielen, že budete musieť investovať, ale tiež sa musíte aktívne zapojiť do vašej obchodnej spoločnosti.
Čo je to obchodná spoločnosť? Obchodná spoločnosť je spoločnosť založená za účelom dosiahnutia zisku, ktorá môže byť založená vo forme partnerstva (LLC), spoločného podniku, korporácie, atď. Vy môžete byť iba investor alebo môžete byť partnerom s iným členom. Pamätajte však, že požiadavka minimálnej investície sa vzťahuje na vás, či ste v partnerstve, alebo ste jediný investor.

Je nutné investovať minimálne 1 milión USD, aby ste sa mohli uchádzať o EB5 zelenú kartu. Nezabudnite, že táto požiadavka je nutná pre každého investora. Je tu aj ďalšia možnosť, môžete investovať 500.000 dolárov v niekoľkých vidieckych oblastiach alebo v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti. Ak sa rozhodnete investovať do tejto takzvanej cielenej oblasti je vyžadovaná investícia iba 500, 000 USD.

Proces zvyčajne trvá asi 13 mesiacov, kým sa získa súhlas EB5. Môže to trvať aj dlhšie, v závislosti na spracovaní USCIS centra, rýchlosti právnika a vás. Akonáhle dostanete súhlas od USCIS, môžete požiadať o rozhovor na americkom veľvyslanectve.

Vaša rodina môže automaticky požiadať o zelenú kartu s vami. Dostanú “závislú“ zelenú kartu na základe vašej schválenej EB5 zelenej karty.
Investícia 1,000,000 USD.

Obchodná spoločnosť.

Je potrebné vytvoriť 10 pracovných miest na plný úväzok do 2 rokov.

Je nutný legálny zdroj vašich peňazí.

Vrátenie daní z minulých rokov musí byť predložené.

Právny zdroj vašej investície musí byť zdokumentovaný.

Poplatky za EB5 Visa program sa môžu líšiť v závislosti na veľkosti vašej firmy a rozsahu prác. Majte na pamäti, že poplatky sa začínajú okolo 3 500 USD za investora.

Začlenenie vašej obchodnej spoločnosti.

Podrobný a komplexný podnikateľský plán.

Komplexné podanie vo vašom menom – právne zastupovanie pred USCIS.

Právne a obchodné poradenstvo.

Daňové poradenstvo.