Slovensko zažíva na konci marca dlhé prepracované noci pri podávaní daňových priznaní na poslednú chvíľu, na rovnako sú na tom aj ľudia na druhej strane Atlantiku, kde pre firemných právnikov pridávajú prácu imigračné záležitosti. 1. Apríl je deň, kedy Úrad pre imigráciu dostáva žiadosti o H1B víza do USA od amerických zamestnávateľov. A prečo to vlastne robia? Snažia sa získať neamerickú pracovnú silu na svoje pozície.

Najviac možných udelených H-1B víz je možné udeliť pre 85 000 uchádzačov, no už 20 000 sú rezervované pre kandidátov, ktorý získali magisterský titul na amerických inštitúciách. Ak to porovnáme s predchádzajúcim rokom, tak minulý rok bolo podaných viac žiadosti už v prvý deň ako sú povolené kvóty.

A čo sú to vlastne H-1B víza?

Hovoríme o určitom legálnom statuse pre cudzincov, ktorých nazývame ako ne-imigranti a chcú sa zamestnať v USA na kvalifikovaných pozíciách. Zjednodušene povedané ide o pracovné povolenie pre študentov alebo medzinárodných profesionálov, ktorí chcú žiť a pracovať dlhodobo v USA. Víza sa udeľujú na 3 roky, no s možnosťou opätovného predĺženia na ďalšie 3 roky. Čiže tieto víza je možné udeliť na maximálne 6 rokov.

Vyžaduje sa od týchto kandidátov, aby mali minimálne titul bakalára, samozrejme existujú výnimky ako vykonávane práce modelov alebo modeliek, ktorí sú medzinárodne akceptovateľní. Úspešní uchádzači majú právo sa zamestnať na vysoko kvalifikované pozície. A čo vlastne tieto vysokokvalifikované pozície sú? Hovoríme o pozíciách, ktoré si vyžadujú minimálne titul bakalára, ktoré môžu byť ako architekt, inžinier, ekonóm, počítačový špecialista, účtovník, profesor na univerzitách a ďalšie.

Dopyt je veľký

Môžeme konštatovať, že nie len ponuka pracovnej sily z našej strany je veľká, ale taktiež aj dopyt amerických zamestnávateľov. Známy je IT sektor, kde zamestnávatelia zo Silicon Valey zamestnávajú najviac držiteľov H-1B víz statusu v USA. Takéto firmy argumentujú potrebou ľudí zo zahraničia najmä tým, že IT sektor je najrozvinutejší v súčasnej dobe a najrýchlejšie sa vyvíja a preto potrebujú obsadzovať na pozície odborníkov tých najlepších ľudí, ktorí môžu byť náhradou chýbajúcich ľudí v USA. Americký pracovný trh už neponúka takých ľudí s takou potrebnou odbornosťou, ktoré tieto firmy vyžadujú a preto sa obracajú aj na ľudí zo zahraničia. Tlak firiem ako Microsoft, IBM, Oracle, Google, Cisco, Motorola atď. je príliš veľký. To má za následok, že kvóty na  udeľovanie H-1B víz sa každým rokom znižujú a záujem sa zvyšuje, tak každým rokom je čoraz ťažšie získať víza. Napriek ťažšiemu získaniu je to stále atraktívne a určite je vhodné to aspoň vyskúšať.

Ako ich získať?

Odporúčame Vám dodržať tieto 4 kroky, ktoré je potrebné nasledovať, ak ste doma, v USA alebo kdekoľvek na svete.

  1. Potrebujete si nájsť spoločnosť, ktorá bude mať súhlasné stanovisko k tomu, že bude „sponzorovať“ vašu H1B žiadosť. V praxi to značí byť úspešný pri voľbe nejakej z ich pozícií. Je potrebné, aby bol záujem firmy vás zamestnať. Dôležité je v tomto prípade vedieť sa predať ako profesionál adekvátny práve pre firmu.
  2. Ak ste boli úspešní pri hľadaní takejto firmy, tak „sponzorujúca“ firma za vás podá žiadosť na úrade pre imigráciu. Dôležité je, že o H1B víza nepodávajú žiadosť kandidáti – pracovníci, ale vždy firma – zamestnávateľ.
  3. Vaša požiadavka je odsúhlasená a potvrdená daným úradom (US ImmigrationBureau).
  4. Gratulujeme, ak ste sa dostali až k 4. Kroku, tak sa môžete začať tešiť a môžete začať pracovať pre svojho nového zamestnávateľa v USA.