Predaj nehnuteľnosti alebo bytu a dane

Home/Predaj nehnuteľnosti alebo bytu a dane
Predaj nehnuteľnosti alebo bytu a dane2020-02-27T15:53:33+02:00

Oslobodenie daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Predaj nehnuteľnosti alebo bytu je oslobodený od dane z príjmu v prípade predaja po 5 rokoch od nadobudnutia nehnuteľnosti. Moment nadobudnutia je primárne posudzovať ako moment zápisu do katastra nehnuteľností ale vždy je potrebné posudzovať aj či napríklad v zmluve neboli dohodnuté odkladacie podmienky nadobudnutia ohľadom úhrady kúpnej ceny alebo iné okolnosti, ktoré by nadobudnutie nehnuteľnosti odsúvali na neskorší moment.

Päť rokov začína plynúť najneskorším momentom – buď zápisom do katastra, úhradou kúpnej ceny alebo jej časti, podpisom dodatku k zmluve apod. a končí plynúť najskorším  momentom buď podpisom rezervačnej zmluvy, úhradou depozitu, zmluvy, úhradou kúpnej ceny, zápisom do katastra. Teda začiatok a koniec lehoty sa berie ako dva najnevýhodnejšie body pre daňovníka – obdobie, ktoré musí uplynúť na oslobodenie od dane začína čo najneskôr a končí čo najskôr.

Ak chcete ušetriť čas a peniaze s prípravou zmlúv na prevod nehnuteľností alebo ohľadom daňových otázok súvisiacich s predajom nehnuteľností tak radšej kontaktujte advokátov alebo odborníkov v oblasti nehnuteľností, napr.  advokátsku kanceláriu www.navratlaw.com a realitnú kanceláriu www.realtuls.sk

Daň z príjmu a nehnuteľnosti

Oslobodenie od DPH pri predaji nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľnosti od osoby neregistrovanej na DPH sa otázky DPH neriešia. Ak nehnuteľnosť predáva osoba registrovaná na DPH, tak môže nastať viacero situácií. Buď je predaj od DPH oslobodený, alebo pri predaji sa cena účtuje s DPH alebo sa cena účtuje bez DPH a povinnosť odviesť DPH sa prenáša na nadobúdateľa. Okrem toho sa režim DPH ešte odlišuje aj od typu nehnuteľnosti – t.j. iný režim je pri predaji bytu, domu, pozemku a stavebného pozemku.

Prečítajte si viac o realitách na našom blogu