Sprostredkovateľská zmluva

Dovolím si povedať, že hovoríme o trochu špecifickej zmluve. Občiansky zákonník vo svojom z jedných ustanovení upravuje sprostredkovateľskú zmluvu ako zmluvu, kde sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Hovoríme ako o najlepšej možnosti pri predaji a kúpe nehnuteľnosti. Keďže počítame s tým, že nie každý by pri kúpnej zmluve všetky úkony zvládol sám bez straty nervov. Odporúčame Vám zveriť sa do rúk profesionála, no je potrebné, aby aj táto zmluva medzi Vami a sprostredkovateľom obsahovala základné pravidlá, aby ste sa pri realizácii takéhoto spôsobu nepopálili.

Jedným z najzákladnejších bodov takejto zmluvy je vysvetliť čo znamená sprostredkovanie na kúpu príležitosti takejto zmluvy. Pre lepšie vysvetlenie to znamená, že ak uzatvoríte takúto zmluvu a sprostredkovateľ Vám zabezpečí kúpu nehnuteľnosti a prebehne medzi Vami kúpno-predajný proces, tak musíte vedieť akú časť finančných prostriedkov budete musieť zaplatiť sprostredkovateľovi za províziu. Najčastejšie je určovaná v percentách za danú nehnuteľnosť, ktorú sprostredkoval. Pri realizovaní platby za províziu pre sprostredkovateľa existujú najčastejšie dve možnosti zaplatenia. Prvým dôvodom je zaplatenie už vystavenej faktúry. Druhým z dôvodov je vystavenie účtovného dokladu a následné zaplatenie v hotovosti.

Pri platbe provízie všetko závisí od dohody. Častým spôsobom býva jednorazové zaplatenie. No ak ste sa dohodli s druhou stranou na splátkovom kalendári, tak takto môžete postupovať aj pri zaplatení provízie sprostredkovateľovi. Je dôležité ak sa rozhodnete pre takýto spôsob platby, aby jednotlivé náležitosti boli upravené v sprostredkovateľskej zmluve. Pri spísaní sprostredkovateľskej zmluvy je potrebné sa dohodnúť aj na tom, čo všetko je zahrnuté pod cenou za vykonanú províziu.

Provízia vo väčšine prípadov obsahuje právne služby, vyhotovenie zmluvy, správne poplatky na úseku katastra, poplatky notárovi, prezentácia nehnuteľnosti. Ak sa rozhodnete pre realitnú kanceláriu, tak dobrá realitná kancelária by s ponukou týchto služieb nemala mať žiaden problém.

V prípade, ak sa nechcete výlučne spoliehať na realitnú kanceláriu, tak každá správna realitná kancelária by Vám mala poskytnúť možnosť aj, že kupujúceho si môžete nájsť aj sami. Doba platnosti je takisto jednou z povinných náležitosti v zmluvách a neobchádza to ani sprostredkovateľskú zmluvu. Ak by nastala situácia, že počas trvania zmluvy realitná kancelária nájde záujemcu a neskôr by takáto platnosť zmluvy vypršala, tak v tomto prípade by realitná kancelária mala nárok na províziu.

Ak sa chcete sústrediť na prácu alebo výkon podnikania  a nechcete strácať čas a peniaze odporúčame Vám zveriť hľadanie záujemcu do rúk špecialistom alebo advokátom.

Cena za takúto službu sa pohybuje od 90 EUR.