Táto zmluva sa uzatvára medzi vami a realitnou kanceláriou , ktorá vystupuje ako sprostredkovateľ a zaväzuje sa sprostredkovať možné uzatvorenie kúpnej zmluvy kde bude predmetom predaj nehnuteľnosti. Ak sa ako väčšina ľudí obávate pustiť sa do predaja nehnuteľnosti na vlastnú päsť , využitie služieb realitnej kancelárie je ideálnym riešením.  Teda ak sa rozhodnete využiť pri predaji nehnuteľnosti služby realitnej kancelárie, je dobré zmluvne si určiť základné podmienky , podľa ktorých bude celý process prebiehať.

Základným bodom zmluvy je definovanie sprostredkovania príležitosti nákupu nehnuteľnosti. V podstate ide o províziu realitnej kancelárie , ktorú dostane po sprostredkovaní predaja medzi kupujúcim a predávajúcim , za podmienky ,že celý tento kúpnopredajný proces prebehne.Výška provízie je v zmluve presne určená, vyjadnrená v percentách a vychádza z kúpnej sumy predmetnej nehnuteľnosti. Provízia sa uhrádza v deň zaplatenia kúpnej sumy bankovým prevodom.

. Platbu môžete realizovať jednorazovo alebo pomocou splátkového kalendára, za predpokladu že kúpnu sumu uhrádzate taktiež pomocou splátkového kalendára. Spôsob platby by mal byť dohodnutý v sprostredkovateľskej zmluve. Dohodnuť s realitnou kanceláriou by ste sa mali aj na tom , čo všetko bude obsiahnuté v cene provízie.

.Provízia by mala obsahovať hlavne služby advokátov pri vypracovaní kúpnej zmluvy, poplatky investované do propagácie nehnuteľnosti , poplatky na správe katastra a notárske poplatky. Tento servis by mal byť v solídnej realitnej kancelárii samozrejmosťou.

Aby ste neostávali plne závislí na realitnej kancelárii , každá spoľahlivá realitná kancelária vám zaručuje možnosť hľadania záujemcu samostatne aj keď mate uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.  Každá sprostredkovateľská zmluva musí mať uvedenú dobu platnosti. Avšak z toho realitnej kancelárii vyplýva , že aj keď doba platnosti zmluvy už vypršalal ale kancelária vám ešte pred vypršaním doby kupujúceho našla,má nárok na províziu.