Pozitíva založenia obchodnej spoločnosti v maďarsku

 • Prvou z výhod, je jednoduchá a špeciálna forma zdaňovania.
 • Platnosť daňových zákonov v Maďarsku je možné označiť ako dlhodobé
 • Zákonodarca určil právnickej osobe povinnosť zaplatiť 9%-nú daň z príjmov
 • V prípade, zahraničnej fyzickej osobe, ktorá je majiteľom obchodnej spoločnosti z Maďarska zákon ustanovuje povinnosť platiť 15%-nú daň z dividend.
 • Ak sa stane majiteľom zahraničnej obchodnej spoločnosti právnická osoba, ktorou môžeme označiť aj slovenskú s.r.o., zákon ustanovuje pre takéto osoby platiť 0% dane z dividend.
 • Daň z pridanej hodnoty je ustanovená na 27%.
 • 2% miestna daň
 • Je možné komunikovať s úradmi aj elektronicky
 • Proces zakladania maďarskej spoločnosti je 2-3 dní spolu s IČ DPH

Proces založenia maďarskej spoločnosti

 • Na trhu v Maďarsku je rozšírená spoločnosť kft, ktorá zodpovedá slovenskej s.r.o.. Základné imanie v minimálnej výške je 3 000 000 HUF čo predstavuje približne9680 eur.
 • V obchodnom registri v Maďarsku je potrebné uviesť výrobky, s ktorými bude firma obchodovať, nestačí iba uvedenie či ide o maloobchod alebo veľkoobchod. V porovnaní so Slovenskou republikou je potrebnejšia presnejšia definícia.
 • Celý proces založeniamaďarskej obchodnej spoločnosti a vyžiadanie maďarského daňového identifikačného čísla je v porovnaní so Slovenskou republikou jednoduchší a rýchlejší, ako na Slovensku. Zakladacie listiny je potrebné podpisovať výhradne pred advokátom. Je dôležité uviesť údaje maďarskému advokátovi alebo maďarskému daňovému poradcovi, ktorými sú najčastejšie názov firmy, sídlo, základné imanie, údaje majiteľov a konateľov, činnosti.
 • Výpis z registra trestov nie je potrebný vyžiadať počas založenia obchodnej spoločnosti v Maďarsku.
 • Po uzatvorení zakladacích listín maďarský registrový súd zapíše spoločnosť v priebehu niekoľkých dní. Maďarsko je známe tzv. jednopriehradkovým systémom, kde nie je potrebné povolenie na podnikanie žiadať, ale právnik celý proces zabezpečí elektronickou komunikáciou. V priebehu 2-3 dní zapíšu maďarskú spoločnosť spolu už aj s prídeleným IČ DPH.
 • V priebehu registrácie je potrebné urobiť prehlásenie o zdaňovaní, preto odporúčame poradiť sa s maďarským daňovým poradcom alebo s maďarským účtovníkom.
 • V prípade zakladania maďarskej obchodnej spoločnosti môžeme vyžiadať aj IČ DPH. Daňový úrad v priebehu niekoľkých dní automaticky zaregistruje a maďarská obchodná spoločnosť môže od začiatku registrácie fungovať ako platiteľ DPH.
 • Je povinnosť po zapísaní maďarskej firmy splniť registračnú povinnosť na daňovom úrade a miestnej samospráve. Na tieto úkony je poverený maďarský účtovník.
 • Maďarská obchodná spoločnosť sa zakladá dostatočne v rýchlom predstihu aj v komunikácii v slovenskom jazyku.