S účinnosťou od 24.1.2012, uzatvoril Hong Kong ako administratíva časť Číny s ČR zmluvu, ktorá zamedzuje dvojité zdanenia s subjektmi z Hongkongu.

Táto zmluva zmenila zdanenie u niekoľkých typov príjmov, ako sú dividendy, úroky, licenčné poplatky. V tabuľke pod týmto článkom nájdete maximálne sadzby zrážkových daní u týchto všetkých typoch príjmov.

Pri tejto zmluve platí, že nové zmluvy neobsahujú žiadne prechodné ustanovenia a použitie starej alebo novej sadzby sa riadi vnútroštátnymi predpismi (v daňovej praxi spravidla dátumom zaúčtovania záväzku).

Zdanenie pri zdrojiČínaHongkong
Dividendy5% pri držbe aspoň 25% kapitálu; 10% v ostatných prípadoch

5 %

Úrokyúroky od štátnych inštitúcií 0%, v ostatných prípadoch 7,5%

0 %

Licenčné poplatky10%

10 %