C-Corp USA2012-03-09T14:49:34+02:00

[widgets_on_pages id=“USA-company“]

C-Corp

Hlavné znaky

C-Corp môže mať tri druhy skráteného označenia aj Ltd., Corp. alebo Inc. Z právneho a daňového hľadiska je C-Corp. obdobný typ spoločnosti ako akciová spoločnosť. Je skvelou možnosťou pre rozšírenie podnikateľských aktivít smerom do USA alebo na prijatie investície od externých investorov, investičných anjelov alebo od venture fondov. Má povesť serióznosti, kredibility a vysokú reputáciu v medzinárodnom obchode, voči slovenským bankým ako aj daňovým a iným úradom.

Corp. má z daňového hľadiska v USA dve formy. Jedna forma tejto spoločnosti sa označuje C-Corp. a druhá forma S-Corp. Spoločnosť typu S-Corp podlieha rovnakému daňovému režimu ako LLC, ale jej spoločníkmi môžu byť iba rezidenti USA (občania alebo držitelia zelenej karty).
Daňové zaťaženie C-Corp. je menej výhodné než u LLC, LP, LLP alebo Partnership, pretože pri Ltd. dochádza k zdaneniu ziskov na úrovni spoločnosti a tiež na úrovni spoločníkov. Na prvej úrovni dochádza k zdaneniu ziskov, ktoré spoločnosť dosiahla. Na druhej úrovni dochádza k zdaneniu dividend, ktoré spoločníci od spoločnosti prijmú.

Štruktúra FEDERÁLNEJ dane pre C-Corp je nasledovná:
  1. sadzba 15% zo zdaniteľného príjmu do $50,000
  2. sadzba 25% zo zdaniteľného príjmu od $50,000 do  $75,000
  3. sadzba 35% zo zdaniteľného príjmu nad $75,000

Federálnu daň z príjmov musia platiť všetky firmy v USA, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú založené v  Delaware na Floide alebo inom výhodnom štáte. Okrem toho väčšina jednotlivých štátov v USA, napr. New York, California, Texas, vyžaduje aj platenie štátnej dane vo výške okolo 8-9% a obecnej/mestskej dane okolo 1-2%. Na druhej úrovni okrem toho následne dochádza k zdaneniu C-Corp., keď firma zisky vyplatí vo forme dividend. V tomto druhom kroku sú zdanené aj dividendy na úrovni spoločníkov a to sadzbou zvyčajne 15% (rezidenti USA alebo EU) alebo 30% (do offshore). Spoločnosť C-Corp sa musí registrovať na daňových úradoch v USA a v jednotlivých štátoch USA, kde vykonáva činnosť a odviesť daň zo zisku, ktorý dosiahla prostredníctvom pravidelnejších alebo trvalejšie činností v danom štáte, resp. krajine. Ak potrebujete služby prípravy daňového priznania, tak nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

Spoločníci a konatelia Ltd. sú registrovaní vo verejne prístupných obchodných registroch a ich indentita je verejne známa.
Názov spoločnosti Ltd. musí obsahovať slová Limited, Corporation, Incorporated, alebo ich skratku Ltd., Corp. alebo Inc.
Každá Ltd. musí mať sídlo a adresu na doručovanie v štáte, v ktorom je založená. Služby poskytovania sídla a adresy na doručovanie ako aj preposielania pošty si môžete objednať prizaložení spoločnosti Ltd. alebo následne po založení cez kontaktný formulár.
Spoločníci Ltd. (tiež nazývaní akcionári) ani členovia predstavenstva (tiež nazývaní konatelia alebo manažéri) nezodpovedajú za dlhy alebo bankrot spoločnosti Ltd. (ak nekonajú podvodne alebo extrémne nezodpovedne), t.j. dochádza k oddeleniu súkromného a firemného majetku.

[widgets_on_pages id=“USA-CTA“]

Dane pre firmy v USA za 2017

júl 25th, 2017|0 Comments

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.) Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy - výdaje) 15%                0 - $50,000 25%                $50,000 - $75,000 34%                $75,000 - $100,000 39%                $100,000 – $335,000 34% [...]

Faktúry v USA

september 22nd, 2014|0 Comments

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum [...]

Ako vyzerajú akcie v USA v štáte New York?

september 22nd, 2014|0 Comments

Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti: Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New [...]

Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok