C-Corp (Inc., Ltd., Corp.)

Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy – výdaje)

15%                0 – $50,000
25%                $50,000 – $75,000
34%                $75,000 – $100,000
39%                $100,000 – $335,000
34%                $335,000 – $10,000,000
35%                $10,000,000 – $15,000,000
38%                $15,000,000 – $18,333,333.33
35%                > $18,333,333.33

Štátna daň z príjmu (zo zisku = príjmy – výdaje)

Prehľad daní vo všetkých štátoch by bol príliš obsiahly pre všetky štáty, okresy a obce. A ďalej prehľad by sa komplikoval ešte aj tým, že v niektorých štátoch je daň progresívna a teda bolo by treba rozpísať pásma.

Prikladom:
5.5%    Florida
6.5%    New York
9%       New Jersey
8.7%    Delaware
8.84% California
0%       Texas
7.75% Illinois

LLC

Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy – výdaje – nezdaniteľné minimum)

0% nezdaniteľné minimum $4,050 a ak pre osoby s vízami na dlhodobý pobyt (napr. investičné víza) tak ešte ďalších $6,350
10%                $0 – $9,325
15%                $9,326 – $37,950
25%                $37,951 – $91,900
28%                 $91,901 – $191,650
33%                $191,651 – $416,700
35%                $416,701 – $418,400
39.6%             $418,401+

Štátna daň z príjmu (zo zisku = príjmy – výdaje  – nezdaniteľné minimum)

Prehľad dani vo všetkých štátoch by bol príliš obsiahly pre všetky štáty, okresy a obce. A ďalej prehľad by sa komplikoval ešte aj tým, že v niektorých štátoch je daň progresívna a teda bolo by treba rozpišať pásma.

Príkladom iba sadzby v najvyšších pásmach

0% v každom štáte treba začať s nezdaniteľným minimom
0%                  Florida
8.82%             New York
8.97%             New Jersey
6.6%               Delaware
13.3%             California
0%                  Texas
3.75%             Illinois

Firma v USA

Nestrácajte čas a peniaze

Založenie firmy v USA od 490€ + výber existujúcich firiem
Firma v USA

Sales Tax – daň z obratu – (obdoba DPH)

Vo väčšine štátov sa vzťahuje iba na tovary.

6%                  Florida
4%                  New York
7%                  New Jersey
8.25%             California
6.25%             Texas
6.25%             Illinois
5%                  Virginia
5.5%               Ohio
6.25%             Massachusetts

Zoznam firiem na predaj

Nestrácajte čas zakladaním firmy a registráciou DPH

Platca DPH / neplatca ~ zdarma nad 900€: reliéfna pečiatka + reprezentatívny zakladač
Zoznam firiem na predaj