Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum splatnosti (napr. due upon receipt) popis dodaných služieb, identifikácia klienta a samozrejme identifikácia vystavovateľa (aspoň adresou a určením štátu založenia). Ak niektorý udaj na faktúre chyba, tak pri prípadnej daňovej kontrole (tax audit) by taký výdavok nemusel byt uznaný.

Platby môžu byť v USA vykonane šekom alebo v hotovosti. Na šek je potrebné vždy uviesť názov firmy a po úhrade šeku bankou, Vám kópiu šeku banka naskenuje alebo Vám pošle jeho originál. Platba cez šek dodáva dôveryhodnosť transakciám lebo banka overí totožnosť prijímateľa platby.

Vzor faktúry z USA Vám zašleme na vyžiadanie cez náš kontaktný formulár alebo cez email.