Účtovníctvo

Home/Účtovníctvo
Účtovníctvo2020-02-27T13:51:30+01:00

Vedenie účtovníctva je nevyhnutnou povinnosťou každej spoločnosti. Služby vedenia účtovníctva pre domáce fyzické a právnické osoby ako aj vedenie účtovníctva v zahraničí zabezpečujú skúsení odborníci.

Štáty

Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy (payroll) si môžete objednať v nasledujúcich krajinách:
– USA
– Spojené kráľovstvo (Anglicko)
– Hongkong
– Nemecko
– Rakúsko
– Poľsko
– Česko
– Slovensko

Cena

Cena za vedenie účtovníctva (podvojného alebo jednoduchého) sa stanovuje na základe položiek alebo jednej predkontácie.
– 1 položku v účtovníctve u neplatcu DPH predstavuje jedna faktúra, jeden pokladničný doklad alebo jedna úhrada na bankovom výpise.
– v účtovníctve u platcu DPH jedna faktúra alebo jeden pokladničný doklad predstavuje zvyčajne 2 položky, resp. 4 položky pri DPH a cezhraničných dodaniach.

Cena za vypracovanie účtovníctvo je 0,40 €/ položka. Paušálny poplatok za vedenie účtovníctva je za každé daňové priznanie 30 €.

Mzdové služby, tiež nazývané payroll, začínajú u ceny 10 €/ mesiac za zamestnanca.

V USA je účtovníctvo vedené podľa GAAP štandardov a v EÚ podľa IFRS.

Vedenie účtovníctva v zahraničí je poskytované za rovnaké ceny, ako ste zvyknutí vo Vašej domovskej jurisdikcii. Vaše účtovníctvo budú robiť účtovníci priamo v Anglicku, USA, Hong Kongu, resp. inej krajine, ktorí sledujú aktuálne zmeny účtovných a daňových pravidiel ako aj legislatívne zmeny v ich domácej jurisdikcii.

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.

Prečítajte si viac o účtovníctve