Návody

Home/Návody
Návody2015-07-23T15:39:53+02:00

Sprostredkovateľská zmluva

By |február 20th, 2020|Categories: Reality|

Táto zmluva sa uzatvára medzi vami a realitnou kanceláriou , ktorá vystupuje ako sprostredkovateľ a zaväzuje sa sprostredkovať možné uzatvorenie kúpnej zmluvy kde bude predmetom predaj nehnuteľnosti. Ak sa ako väčšina ľudí obávate pustiť sa [...]

Kúpno predajná zmluva na byt a cena ako náležitosť zmluvy

By |február 20th, 2020|Categories: Reality|Tags: , , |

Náležitosti ktoré musí nevyhnutne obsahovať každá kúpno-predajná zmluva upravujú dva právne predpisy a to Občiansky zákonník a zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov(zákon č.182/1993 Z.z.) Zmluva musí obsahovať: 1,a)Popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstvo bytu b)Vymedzenie polohy [...]

Vedenie firemného účtovníctva

By |február 20th, 2020|Categories: účtovníctvo|

Živnostníci alebo firmy, ktoré so svojím podnikaním iba začínajú , často krát nemajú vedomosti ani zručnosti na vedenie účtovníctva Tento článok im má preto pomôcť zorientovať sa v základných pojmoch účtovníctva a zároveň ponúknuť rady, ako si [...]