Porovnanie LLC a C-Corp (Limited Liability Company a Corporation)2014-10-03T07:31:58+02:00

[widgets_on_pages id=“USA-company“]

Porovnanie LLC a C-Corp

Ak zvažujete založiť si spoločnosť v USA, máte na výber z viacero možností – LLC, S-Corp alebo C-Corp. V prípade, ak nie ste občanom USA alebo nemáte v USA trvalý pobyt, môžete si založiť jedine spoločnosť LLC alebo C-Corp.

Pre lepšie pochopenie rozdielov medzi LLC a C-Corp, je na úvod vhodné spomenúť, že v Spojených štátoch amerických sa uplatňuje trojstupňová daňová sústava:

 • federálna daň z príjmu (sadzba je od 0 do 35%)
 • štátna daň z príjmu (sadzba je od 0 do 10%)
 • daň z predaja (sadzba je od 0 do 10%)
Pri C-Corp platíte  daň z príjmov korporácií a aj daň z dividend.  Obyčajné dividendy sa zdaňujú ako bežný príjem, kvalifikované sa zdaňujú vo výške  0%, 15% alebo 20%. V prípade C-Corp je možné minimalizovať dopad dvojitého zdanenia, a to napríklad znížením daňového základu.

Štruktúra dane pre C-Corp je nasledovná:
 1. sadzba 15% zo zdaniteľného príjmu do $50,000
 2. sadzba 25% zo zdaniteľného príjmu od $50,000 do  $75,000
 3. sadzba 35% zo zdaniteľného príjmu nad $75,000

Ak má napríklad C-Corp zisk $60,000, tak platí 10%-nú daň z $50,000 a potom už iba 25%-nú daň zo zvyšných $10,000.

Výhodou C-Corp je, že vlastník alebo zamestnanec korporácie môže byť súčasťou Medical Reimbursement Plan a výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré neuhrádza zdravotná poisťovňa prepláca C-Corp bez ďalšej zdaňovacej povinnosti.

Pri LLC spoločnosti neplatíte daň na úrovni spoločnosti, iba na úrovni spoločníkov, čiže platíte iba daň z príjmov FO a môžete si uplatniť nezdaniteľné minimum až do $12,000. Ak sa spoločníci  LLC spoločnosti zdržiavajú v USA, musia okrem toho zaplatiť aj odvody, ktoré sú vo výške 15% z čistého príjmu (self-employement tax)

Pri LLC spoločnosti sú daňové pásma nižšie ako pri C-Corp.

Štruktúra dane je nasledovná:
 1. sadzba 10% z príjmu do $8,925
 2. sadzba 15% z príjmu od $8,925 do $36,250
 3. sadzba 25% z príjmu od $36,250 do $87,850
 4. sadzba 28% z príjmu od $87,850 do $183,250
 5. sadzba 33% z príjmu od $183,250 do $398,350
 6. sadzba 35% z príjmu od $398,350 do $400,000
 7. sadzba 39.6% z príjmu nad $400,000
 Ak podávajú daňové priznanie manželia spolu, výška dane je nasledovná:
 1. sadzba 10% z príjmu do $17,850
 2. sadzba 15% z príjmu od $17,850 do $72,500
 3. sadzba 25% z príjmu od $72,500 do $146,400
 4. sadzba 28% z príjmu od $146,400 do $223,050
 5. sadzba 33% z príjmu od $223,050 do $398,350
 6. sadzba 35% z príjmu od $398,350 do $450,000
 7. sadzba 39.6% z príjmu nad $450,000

Ďalším rozdielom medzi C-Corp a LLC spoločnosťou okrem sadzby dane, je začiatok fiškálneho roku – pri LLC sa začiatok fiškálneho roku zhoduje so začiatkom kalendárneho roku, pričom korporácia C-Corp si môže sama určiť začiatok fiškálneho roku ľubovoľne.

C-Corp bývajú zriedkavejšie podrobené auditu ako LLC spoločnosti. Avšak ak by sa počas kontroly zistilo, že daňové zaťaženie je vyššie ako samotná hodnota korporácie, C-Corp môže vyhlásiť bankrot. Vlastníci však môžu opustiť zbankrotovanú korporáciu a vyhnúť sa tak plateniu daňového dlhu. V prípade LLC toto nie je možné a vlastníci spoločnosti by sa plateniu daňového dlhu nevyhli.

[widgets_on_pages id=“USA-CTA“]

Dane pre firmy v USA za 2017

júl 25th, 2017|0 Comments

C-Corp (Inc., Ltd., Corp.) Federálna daň z príjmu (zo zisku = príjmy - výdaje) 15%                0 - $50,000 25%                $50,000 - $75,000 34%                $75,000 - $100,000 39%                $100,000 – $335,000 34% [...]

Faktúry v USA

september 22nd, 2014|0 Comments

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum vystavenia (dátum vystavenia je potrebný, aby sa mohlo určiť, do ktorého obdobia patrí platba ako daňový náklad a daňový príjem), dátum [...]

Ako vyzerajú akcie v USA v štáte New York?

september 22nd, 2014|0 Comments

Formálne nároky na Certificate of Shares sú uvedené v § 508 New York Corporation Law, podľa ktorého by na prednej strane akcie mali byť uvedené nasledujúce skutočnosti: Spoločnosť je založená podľa zákonov štátu New [...]

Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok