Štáty nicejskej dohody

Home/Ochranná známka/Štáty nicejskej dohody

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. Konkrétne, jednou z otázok pri ochrane značky alebo loga je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo logo chránená.

Najobľúbenejšie štáty pre ochranné známky sú:
Slovenská ochranná známka,
Ochranná známka EU,
Medzinárodná ochranná známka,
Ochranná známka USA,
– jednotlivé štáty, kde má byť firma aktívna alebo ponúkať a predávať svoje služby alebo tovary.

Prihlasovatelia ochranných známok si zvyčajne nevyberú Čínu a iné krajiny, kde je následná vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva k ochrannej známke nízka, pretože z dôvodu slabej vymožiteľnosti je význam ochranný v týchto krajinách finančne nerentabilný.

Obľúbenou je aj medzinárodná ochranná známka. Pri medzinárodnej prihláške je výhodou, že naraz možno podať prihlášku vo viacerých krajinách. Nevýhodou je, že okrem poplatkov za medzinárodnú ochrannú známku je potrebné zaplatiť poplatky aj za všetky národné ochranné známky.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Štáty nicejskej dohody

Zoznam krajín, kde je možno podať medzinárodnú ochrannú známku:

Albánsko (D/P)
Alžírsko (D)
Antigua a Barbuda (P)
Arménsko (D/P)
Austrália (P)
Azerbajdžan (D/P)
Belgicko* (D/P)
Bielorusko (D/P)
Bosna a Hercegovina (D/P)
Bulharsko (D/P)
Bután (D/P)

Irán (D/P)
Írsko (P)
Island (P)
Izrael (P)
Japonsko (P)
Kazachstan (D/P)
Keňa (D/P)
Kirgizsko (D/P)
Kórejská republika (P)
Kórejská ľudovodemokratická republika (D/P)
Kuba (D/P)
Lesotho (D/P)
Libéria (D/P)
Lichtenštajnsko (D/P)
Litovská republika (P)
Lotyšsko (D/P)
Luxembursko* (D/P)

Macedónsko (D/P)
Madagaskar (P)
Maďarsko (D/P)
Maroko (D/P)
Moldavsko (D/P)
Monako (D/P)
Mongolsko (D/P)
Mozambik (D/P)
Nemecko (D/P)
Nórsko (P)
Omán (P)
Poľsko (D/P)
Portugalsko (D/P)
Rakúsko (D/P)
Rumunsko (D/P)
Ruská federácia (D/P)

San Maríno (D/P)
Sierra Leone (D/P)
Singapur (P)
Slovensko (D/P)
Slovinsko (D/P)
Spojené kráľovstvo (P)
Spojené štáty americké (P)
Srbsko (D/P)
Sudán (D/P)
Svazijsko (D/P)
Sv. Tomáš a Princov ostrov (P)
Sýria (D/P)
Španielsko (D/P)
Švajčiarsko (D/P)
Švédsko (P)
Tadžikistan (D/P)
Taliansko (D/P)
Turecko (P)
Turkménsko (P)
Ukrajina (D/P)
Uzbekistan (P)
Vietnam (D/P)
Zambia (P)

(D) – zmluvná krajina Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok a nie Protokolu (1 krajina), pri vyznačení takejto krajiny možno podať medzinárodnú prihlášku medzinárodnému úradu až po zápise národnej ochrannej známky
(P) – zmluvná strana Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok (84)
(D/ P) – zmluvná strana Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok a súčasne aj Protokolu k tejto dohode (85 zmluvných strán) Krajiny Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko) sa považujú za jednu zmluvnú stranu.

Od |2018-12-04T16:54:11+01:0025 januára, 2016|Ochranná známka|0 komentárov