Apostille je osvedčenie vydané príslušným orgánom v jednotlivom štáte, apostille sa overuje odtlačok pečiatky a podpis na verejnej listine za účelom jej použitia v štátov, ktoré podpísali dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961. Apostille nahrádza superlegalizáciu.

To znamená, že zahraničnú verejnú listinu opatrenú apostilou tak možno použiť bez ďalšieho overenia na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany dohovoru a pred ktorýmkoľvek jej orgánom.

Ako získať apostille?

Jednoduchým, finančne a časovo nenáročným spôsobom je objednať si apostilizáciu dokumentov od firiem/spoločností, ktoré sa týmito službami zaoberajú.

Apostille

Nestrácajte čas vybavovaním Apostille

Neváhajte nás kontaktovať s Vašou požiadavkou vyplnením formuláru.
Apostille z celého sveta a všetky typy dokumentov
Apostille