Domény

/Domény
Domény2013-07-29T13:49:30+02:00

[widgets_on_pages id=“Trademark“]

Doména je označenie internetovej stránky, na ktorej je obsah spoločnosti, internetového obchodov či médií.

Práva k týmto doménam možno pripodobniť k právam na označenie. V prípade, že si meno domény zaregistrujete, tak je potom vylúčená akákoľvek jej ďalší registrácia iným subjektom (firmou). Je ale možné registrovať subjekt pod podobný doménou alebo inú doménovú koncovkou.

Stačí zameniť doménu najvyššieho stupňa (porov. napr. “domena.cz”, “doména.sk” a “doména.eu”). Podnikatelia si toto strážia, a snaží sa o čo možno najširšiu ochranu svojho doménového mena.

[widgets_on_pages id=“TM-CTA“]

Ochrana doménového mena: Čo sa týka ochrany domény, tak na to sa vzťahuje zámená ustanovení obchodného zákonníka o nekalom súťažnom konanie, ďalej potom klamlivé označenie tovaru a služieb, parazitovanie na povesti.

Domény zhodné s obchodným menom firmy: Ak je doménové meno zhodné s obchodným menom firmy, tak sa na toto doménové meno vzťahuje ochrana obchodného mena. V tom prípade nesmie nikto zasahovať do práv firmy. Na toto sa vzťahuje práve obchodný zákonník. Nikto nesmie užívať rovnaké doménové meno alebo zameniteľné meno už existujúce firmy.

Domény a ochranná známka: Keď si zaregistrujete doménové meno ako ochrannú známku, tak to je tá najsilnejšia ochrana. Doména je potom chránené aj proti všetkým doménam, ktoré sú zameniteľné a pod takúto doménou ponúkajú zhodný sortiment tovaru ako stránky prevádzkované pod doménou chránenú ochrannou známkou.

Spory o domény: Spory o doménové meno založené na porušení ochrannej známky, osobného mena, obchodného mena, značky, loga, mena produktu alebo služby sú prejednávané vrámci súdneho konania.

Ak si želáte v viac informácii prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

[widgets_on_pages id=“TM-CTA“]

Proces registrácie ochrannej známky

december 20th, 2016|0 Comments

Problémy, ktoré vás možno stretnú pri registrácii ochrannej známky Keď sa okolo seba poobzeráte, schválne, skúste spočítať koľko rôznych známych i menej známych značiek vidíte? V drvivej väčšine sa nejedná len o značku, ale zároveň o ochrannú známku, [...]

Výhody ochrannej známky

december 20th, 2016|0 Comments

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách vám z vášho smartfónu znie vaša obľúbená skladba? Nosíte hodinky či uprednostňujete určitú značku oblečenia? Bežne si skutočne neuvedomujeme, že k predmetom [...]

Definícia ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho od iných zhodných alebo podobných výrobkov konkurencie. Dochádza tak k odstráneniu anonymity, definovanie imidž a reputácia výrobkov spoločnosti. Vaša spoločnosť [...]

Znenie ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, času výroby výrobku alebo poskytnutia služby. Ak máme hlavnú značku Google a používame ju s príponami ako Google Store, Google [...]

Slovná a obrazová ochranná známka

január 25th, 2016|0 Comments

Firma označuje svoje produkty a služby buď iba slovom alebo aj logom. Názov a grafické logo je možné registrovať osobitne ako dve ochranné známky. Ochranná známka sa dá registrovať ako: - slovná ochranná známka [...]

Trvanie ochrannej známky

január 25th, 2016|0 Comments

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť ochrannej známky je možné neobmedzene predlžovať. Ochranná známka vchádza do platnosti v čase, keď sa [...]

Triedy ochranných známok

január 25th, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale aj druhmi a typmi tovarov a služieb, pre ktoré bude ochranná známka účinná. Tovary a služby sú rozdelené do 45 [...]

Ochranná známka USA

január 25th, 2016|0 Comments

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s jedným zásadným rozdielom. Podmienkou registrácie ochrannej známky v USA je preukázanie použitia požadovaného označenia v obchode – napríklad snímka obrazovky webovej [...]

Ochranná známka EU

január 25th, 2016|0 Comments

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má účinky vo všetkých štátoch EÚ (vrátane tých, ktoré ešte len pristupujú). Ochranná známka EÚ je platná len na území Európskej [...]

Ochranná známka Slovensko

január 25th, 2016|0 Comments

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak je takéto označenie spôsobilé [...]

Medzinárodná ochranná známka

január 25th, 2016|0 Comments

Ak chcete získať ochranu Vašej ochrannej známky v zahraničí do viac ako troch krajín mimo EU, najrýchlejším a najlepším spôsobom je registrácia medzinárodnej ochrannej známky na základe Madridskej dohody a jej Protokolu. Jedinou žiadosťou [...]

Štáty nicejskej dohody

január 25th, 2016|0 Comments

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. Konkrétne, jednou z otázok pri ochrane značky alebo loga je aj výber počtu krajín, v ktorých má byť značka alebo [...]

Intellectual Property – duševné vlastníctvo

júl 23rd, 2014|0 Comments

Duševné vlastníctvo chráni obchodné názvy, výtvory, vaše vynálezy. Duševné vlastníctvo môžeme rozdeliť na dva druhy : • priemyselné vlastníctvo : zastrešuje práva, ktoré ich držiteľom dávajú výhradný monopol na technické alebo estetické vynálezy a [...]

Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok