Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s jedným zásadným rozdielom. Podmienkou registrácie ochrannej známky v USA je preukázanie použitia požadovaného označenia v obchode – napríklad snímka obrazovky webovej prezentácie alebo kópia brožúry alebo fotografia produktu.

Výhodou ochrannej známky v USA je ochrana produktov alebo služieb na najväčšom spotrebiteľskom trhu na svet.

V prípade záujmu o pomoc pri registrácii ochrannej známky v USA nás kontaktujte cez kontaktný formulár.

Proces registrácie ochrannej známky v USA

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha na USPTO – United States Patent and Trademark Office. Na rozdiel od EU (proces registrácie prebieha na OHIM – Úrad pre harmonizáciu jednotného trhu v Alicante), v USA po podaní registrácie ochrannej známky examinátori USPTO veľmi často namietnu znenie popisov tovarov a služieb. Pri tomto namietnutí, ktoré volajú provisional refusal, je potrebné urobiť formálnym spôsobom úpravu prihlášky a poskytnúť pomoc v tomto konaní majú povolené iba advokáti licencovaní v USA (v niektorom štáte USA).

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky