Konkrétna úprava právnej oblasti doménových mien v súčasnosti úplne chýba, rovnako judikátov aplikujúcich vybrané ustanovenia rozličných zákonov v tejto oblasti je nedostatok. Z najproblematickejších oblastí sa javí problém pri strete doménového mena s inými právnymi inštitútmi, (názov obchodnej firmy, ochranná známka), najmä potom v potenciálnej hospodárskej súťaži.

Doménové meno predstavuje určité fantazijné, slovné, prípadne. znakové označenie, reprezentujúce webovú adresu (www) adresu v medzinárodnej sieti Internet, pričom neexistuje predchádzajúce spojenie, ktorá by spájala nepriradené meno domény a konkrétnu www adresu; môžeme dokonca povedať, že môžu existovať www adresy neoznačené doménovým menom a naopak doménové mená, ktoré nevedú na www adresu. Vznik doménového mena je výsledok tvorivej činnosti konkrétnej osoby, ktorá týmto menom zadefinuje a označí ním konkrétnu www adresu.

Mená domén je voči špekulatívnym parazitickým praktikám registrátorov potreba chrániť.

Ako už bolo spomínané, doménové mená nie sú chránené žiadnym právnym inštitútom. V systéme práva SR je predmetom práva obchodného zákonníka ako aj iná majetková hodnota.

Meno Vami registrovanej domény patrí iba Vašej internetovej stránke a znemožňuje tak používanie rovnakej adresy iným záujemcom avšak iba na webových stránkach. Problém nastáva pri ostatných variantoch doménových mien napr.: doména.com, doména.biz s medzinárodným statusom, v takomto prípade nikto nemôže vlastniť rovnakú.com adresu avšak môže byť použitá inými subjektmi ako národná domena.sk.

Zabezpečiť právnu ochranu s národnými ochrannými známkami alebo ako i medzinárodnými ochrannými známkami je možné zabezpečiť iba prostredníctvom registrácie domény v požadovanom regióne ako ochrannú známku. Pri absencií registrovania ochrannej známky existuje len veľmi málo možností ako zabrániť zneužitiu mena domény alebo dobrého mena spoločnosti.