Účtovníctvo Bratislava

Home/Účtovníctvo Bratislava
Účtovníctvo Bratislava2020-02-27T13:56:37+01:00

Nemíňajte peniaze a čas, využite služby účtovníctvo Bratislava. Účtovníctvo Bratislava Vám poskytne vedenie účtovníctva, prípravu daňových priznaní, DPH priznaní, spracovanie miezd, priznanie dani z motorových vozidiel, dane z nehnuteľností a to nie len na Slovensku, ale aj v Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Anglicku, USA a mnohých iných krajinách. Ak pôsobíte v Bratislave, tak účtovníctvo Bratislava je Vám k dispozícii na osobné stretnutia k vedeniu účtovníctva. Ak pôsobíte mimo Bratislavy, tak spracovanie účtovníctva vyriešime emailom, telefonicky alebo poštou.

Účtovníctvo Bratislava

Ceny za vedenie účtovníctva závisia hlavne od toho, či je Vaša firma:

  1.  platca DPH alebo neplatca DPH,
  2.  či má úver z banky,
  3.  či obchoduje iba so službami a tovarmi,
  4.  či vlastní dlhodobý majetok, napr. automobil, nehnuteľnosť,
  5.  či je potrebné viesť mzdovú agendu kvôli zamestnancom.

Na začiatok bude potrebné si objasniť základné pojmy a ako ovplyvňujú vedenie účtovníctva.

Leasing a úvery

Na vyššej cene za vedenie účtovníctva sa prejavujú aj leasing a úvery, ktoré si vyžadujú osobitné účtovanie o istine a úrokoch.

Dlhodobý majetok – auto, nehnuteľnosť

Dlhodobý majetok má pár nevýhod. Po prvé, cena za vedenie účtovníctva je vyššia pri kúpe a účtovaní odpisov, ako pri kúpe a predaji tovarov a služieb. Takéto obmedzenie pri uplatnení výdavkov voláme odpisy. Po druhé, zatiaľ čo pro nakúpených tovaroch a službách je možné si to celé uplatniť ako výdavok hneď pri kúpe, tak pri aute alebo nehnuteľnosti je možná iba jeho časť napríklad jednu štvrtinu zaplatenej ceny a potom každý ďalší rok jednu štvrtinu. V opačnom prípade, pri predaji auta alebo nehnuteľnosti je treba celú kúpnu cenu uviesť ako príjem pre daň z príjmu.

Cezhraničné obchodovanie s tovarom a službami

Ak plánujete cezhraničné obchodovanie s tovarom a službami potom si to vyžaduje registráciu na daň z pridanej hodnoty ako platca DPH (§4 zákona o DPH) alebo osoba identifikovaná pre DPH (§7 zákona DPH). Následne pri dodaní tovarom alebo služieb do inej členskej krajiny EU je potrebné vypracovať a podať súhrnný výkaz. Pri kúpe tovarov a služieb zo zahraničia je potrebné samozdaniť DPH na základe prijatých plnení a zatiaľ čo platca DPH si zároveň môže DPH odpočítať, tak osoba identifikovaná pre DPH si odpočet nesmie uplatniť a DPH m povinnosť odviesť. Táto zvýšená komplexnosť sa odzrkadľuje vo vyššej cene za vedenie účtovníctva.

Neplatca DPH a účtovníctvo Bratislava

Neplatca DPH je firma, ktorá nie je registrovaná na daň z pridanej hodnoty. Medzi jej najväčšie výhody patrí, že pri vedení účtovníctva je spoločnosť menej finančne náročná pretože nie je potrebné každý mesiac podávať priznania DPH. Nevýhodou je, nemožnosť si pi takejto spoločnosti uplatniť vratku DPH pri nákupoch alebo nakupovať bez DPH od dodávateľov z iného štátu.

Platca DPH a účtovníctvo Bratislava

Platca DPH je firma registrovaná na daň z pridanej hodnoty. Výhodou takejto spoločnosti sa stáva, že si môže uplatniť vratky DPH pri väčších nákupoch, napr. čo sa týka kúpy automobilu, daňový úrad jej celú DPH vráti. Medzi ostatné výhody patrí, že pri cezhraničných dodaniach jej tovary a služby účtujú bez DPH, takže na vrátenie DPH ani nemusí čakať.  Nevýhodou je, že každý mesiac takáto spoločnosť musí podávať priznania DPH, čo sa odzrkadľuje na cene za vedenie účtovníctva. Ako ďalšie mínus je, že registrácia DPH je vždy spojená s daňovou kontrolou a je potrebné na ňu dlho čakať, a preto si podnikatelia radšej vyberú hotovú firmu z ponuky ready-made sro alebo ponuky predaj sro s históriou.

Skladová agenda

Na rozdiel od dodaní služieb, pri tovare vedenie účtovníctva je dôležité sprevádzať skladovú evidenciu – agendu. To znamená, každý jeden druh tovaru je potrebné evidovať svojím aktuálnym počtom podľa toho koľko aký je výdaj a príjem jednotlivých kusov. Samozrejme aj toto sa prejavuje pri obchodovaní s tovarom v drahšom vedení účtovníctva a väčšej komplexnosti než pri obchodovaní so službami.

Mzdová agenda

Ak má firma zamestnancov, tak je potrebné každý mesiac podať výkazy na zdravotnú poisťovňu, sociálnu poisťovňu a daňový úrad. Podávanie takýchto výkazov sa prejavuje aj vo vyššej cene za vedenie účtovníctva, pričom cena za mzdovú agendu sa vo väčšine určuje ako cena za jedného zamestnanca za mesiac.

Účtovníctvo Bratislava

Odporúčame Vám využiť odborníkov na vedenie účtovníctva pri všetkých vyššie uvedených oblastiach, ktorých nájdete na stránke www.etuls.sk/vedenie-uctovnictva/

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.

Z blogu „účtovníctvo“