Duševné vlastníctvo chráni obchodné názvy, výtvory, vaše vynálezy.

Duševné vlastníctvo môžeme rozdeliť na dva druhy :

priemyselné vlastníctvo : zastrešuje práva, ktoré ich držiteľom dávajú výhradný monopol na technické alebo estetické vynálezy a rozlišovacie názvy a znaky. Zaoberá sa najmä patentmi na vynálezy, dizajnmi, priemyselnými modelmi, ochrannými značkami a geografickým pôvodom.

autorské práva a príbuzné práva – označované aj ako literárne a umelecké práva – chránia pôvodné literárne a umelecké diela, ale aj hudobné skladby, televízne vysielanie, počítačové programy, databázy, reklamnú tvorbu a multimédiá. Pri registrácii práv duševného vlastníctva v USA, vo Veľkej Británii, v Hong Kongu a vnútrozemskej Čine pre Vašu firmu alebo pre Vás osobne môžete využite služby odborníkov a v prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.