Ak je Váš problém – hľadám účtovníčku, tak nestrácajte už viac čas a peniaze. Odpoveďou na problém – hľadám účtovníčku je zveriť spracovanie účtovníctva odborníkom.

Spracovanie účtovníctva

Existuje široké spektrum spoločností ponúkajúcich  vedenie účtovníctva, preto rozhodnúť sa pre tú správnu nie je vôbec ľahké. My vám ponúkneme najlepší pomer ceny a kvality na trhu. Sme si úplne vedomí konkurencie najmä menších účtovníkov, ktorí ponúkajú svoje služby za nižšie ceny, ale ich nevýhodou je to, že nevydajú vám daňový doklad, nemajú uzavreté poistenie a ak sa vyskytne problém so spracovaním účtovníctva,pokuta aj starosti s daňovým úradom budete musieť vyriešiť vy. Nami ponúkaná cena v porovnaní s cenou veľkých medzinárodných spoločností, resp. väčšiny  účtovných kancelárií, je oveľa výhodnejšia. Zachovávame maximálnu možnú úroveň profesionality, kvalifikovanosti. Nižšie vám ponúkame dôvody, prečo práve my sme tí správni zaoberať sa vedením vášho účtovníctva. Naše vedomosti z oblasti účtovníctva si môžete overiť na osobnej konzultácii, kde vám vieme zhotoviť aj cenovú ponuku.

Pri vedení podvojného účtovníctva zabezpečíme pre Vás

 • vyhotovenie daňových priznaní pre daň z príjmov a ostatné dane podľa účinnej právnej úpravy, vypracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, čiže vyhotovenie prílohy k účtovnej závierke a výkazov;
 • vypracovanie prvotných dokladov podľa princípov účtovania v podvojnom účtovníctve (interné doklady, vydané a prijaté faktúry, vydané a prijaté pokladničné doklady, bankové výpisy a),
 • kontrolu vecnej a formálnej správnosti dokladov či už z daňového hľadiska, ale aj účtovného
 • zaúčtovanie iných účtovných prípadov podľa vami predostretých dokladov,
 • zhodnotenie oprávnenosti nákladov,
 • spracovanie DPH, vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnotya vyhotovenie zoznamu dokladov kvôli daniam,
 • zabezpečujeme vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka, kníh odoslaných a došlých faktúr,pokladničnej knihy, knihy cenín a sociálneho fondu
 • vedenie účtovníctva v oblasti dlhodobého i krátkodobého majetku,
 • vyhotovenie dokumentov k inventarizácii zostatkov účtov hlavnej knihy k termínuuzávierky,
 • Poskytujeme profesionálne vedenie účtovníctva. Či už sa jedná o daňové priznania, DPH, podvojné účtovníctvo, mzdové účtovníctvo a personalistika, evidencia majetku, poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie, ale poskytujeme aj veľa iných služieb.

9 dôvodov, prečo my sme tí správny pre vedenie účtovníctva

 1. Cena a ochota: Interný zamestnanec vás bude stáť omnoho viac peňazí ako externý účtovník, musíte ho platiť, platíte za neho odvody. Rovnako nezaberáme priestor vo vašej kancelárii , nepotrebujeme počítač, stôl, stoličku narozdiel od interného účtovníka. Nevzniknú vám ani ďalšie problémy ako poskytnutie odstupného v prípade výpovede, problémy s PN, alebo aj neochota zamestnancov.
 2. Aktuálny softvér: Našou výhodou oproti internému účtovníkovi je to, že nevynaložíte žiadne financie na nákup a aktualizáciu softvéru.
 3. Poistenie: Hoci naša spoločnosť od jej vzniku nikdy nebola nútená žiadať si od poisťovni plnenie, ale má pre takýto prípad uzavreté poistenie pre prípad škody spôsobenej pri výkone našej činnosti, výška poistného krytia je 50.000,- eur. V prípade, ak budete musieť uhradiť pokutu daňovému úradu, ktorá vznikne, našou chybou, tak vám vyplatíme pokutu v celej sume . Následne si vyžiadame od poisťovne plnenie..
 4. Odbornosť: V našej spoločnosti pracujú interní zamestnanci, ktorí sú profesionáli v oblasti účtovníctva, každý jeden z nich sa zaoberá určitou oblasťou účtovníctva, resp. daní. Takúto odbornosť a profesionalitu nedosiahnete, ak si samy budete viesť účtovníctvo alebo budete disponovať jedným až dvomi internými zamestnancami.Okrem toho, že disponujeme internými zamestnancami, ktorí sú kvalifikovaní a majú 3 a viacročnú prax, pri riešení vašich individuálnych problémov využívame aj služby externých auditorov  a daňových poradcov– viď sekcia o nás.
 5. Špecializácia: Venujeme sa hlavne oblasti podvojného účtovníctva menších firiem, ktoré sú registrované ako platci DPH, s obratom do 50 miliónov EUR a maximálnym počtom zamestnancov 20. .
 6. Referencie:  Máme k dispozícii referencie od viac ako 50 spoločností, ktoré majú rôzne predmety podnikania.
 7. Osobný prístup: Všetku agendu vašej spoločnosti má na starosti jeden pracovník, ktorý vám vie pomôcť a poradiť v konkrétnom čase, má informácie o vašej spoločnosti, výdavkových a príjmových faktúrach, o vašich platbách, výške DPH v danom mesiaci či kvartáli, priebežnej výške základu dane.V cene našich základných služieb je obsiahnutá minimalizácia vašej daňovej záťaže a priebežná optimalizácia základu dane využitím  zákonných nástrojov.
 8. Berieme Vás ako partnera: Naša spoločnosť vám vie poradiť, poskytnúť všetky dôležité a dostupné informácie, všetko preto, abyvaša spoločnosť profitovala a rástla najviac ako je možné. Riadime sa heslom váš úspech je aj náš.Tým, že bude úspešný vy, budeme profitovať aj my, lebo budete mať dostatočné finančné prostriedky na zaplatenie našich služieb. Vzájomnou spoluprácou a následným odporúčením našich služieb môžeme spolu a v dlhom časovom horizonte napredovať.
 9. Individuálna cenová ponuka: Každé podnikanie je špecifické, najmä čo sa týka predmetu podnikania,  know-how, ale rovnako aj spôsobom účtovania. Na našej stránke www.etuls.sk síce máme uvedený cenník, ten je však iba orientačný, konkrétne sumy určujeme stále individuálne. Vieme vám poskytnúť vedenie účtovníctva na celý jeden mesiac úpne zadarmo, ak využijete aj naše iné služby, ako je napríklad kúpa ready made spoločnosti alebo založenie spoločnosti.

Orientačné ceny

 Ceny*
DPH
DPH priznanie 10 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)45€
DPH priznanie 30 faktúr, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz (vrátane podania)75€
DPH priznanie 100 faktur, kontrolny vykaz, suhrnny vykaz (vratane podania)145€
Daň z príjmu
Daňové priznanie nulové, počiatočné stavy, výkazy, poznámky, odoslanie90€
Platby
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 10 dokladov10€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 30 dokladov75€
Zaúčtovanie dokladov (faktúr), predkontacie a vyparovanie platieb - 100 dokladov145€
Mzdová agenda
Jeden zamestnanec mzdová agenda10/€ mesiac
*približné ceny, môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnej situácie

Poplatok za vedenie účtovnej a daňovej agendy pre firmu je:

• €10 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – spracovanie a podanie nulového DPH priznania pre Vašu spoločnosť (či už v SR alebo inej krajine); celková cena za spracovanie a podanie nenulového DPH priznania závisí od počtu účtovných položiek.
• od € 75 / za DPH obdobie (mesačne alebo štvrťročne) – vedenie účtovníctva pri počte 30 účtovných položiek (celková cena za vedenie účtovníctva závisí od objemu účtovných položiek).
• od €90 / ročne – spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb; celková cena za spracovanie a podanie daňového priznania z príjmu právnických osôb závisí od počtu účtovných položiek.

Firmy majú aj povinnosť zaslať účtovnú závierku a ročný výkaz na register obchodných spoločností (táto povinnosť je osobitne prísne sankcionovaná v Anglicku a niektorých štátoch USA). Poplatok za služby:
• od €20 – spracovanie a zaslanie účtovníctva na register obchodných spoločností; celková cena závisí od objemu účtovnej agendy,
• od €20 – spracovanie a podanie výročnej správy na register obchodných spoločností.

 • 0,00 €