Po troch rokoch trvalého pobytu na Slovensku, môže cudzinec požiadať na Slovensku o občianstvo.

Viza pobyt SR