Menovanie za konateľa slovenskej s.r.o. je jedna z možností ako na Slovensku získať prechodný pobyt. Podľa zákonnej úpravy môže byť konateľom alebo štatutárom na Slovensku iba osoba, ktorá je občanom jednej z krajín OECD (OBSE) alebo má na Slovensku trvalý pobyt.

Ak chcete ušetriť čas a peniaze pri vybavovaní  prechodného pobytu tak sa obráťte na odborníkov v tejto oblasti.

Viac k postupu založenia s.r.o., účtovným službám a výhodným cenám za tieto služby nájdete na našej stránke.

Viza pobyt SR

Prechodný pobyt konateľ s.r.o.

Nákladové položky pri pobyte na s.r.o.:

 • súhlas s ubytovaním 300€,
 • apostille 1x (napr. Ukrajina) – 100€,
 • výpis z registra trestov (napr. Ukrajina) 1x – 50€,
 • poplatky cudzinecká polícia 232€,
 • poplatky obchodný register a živnostenský register 66€,
 • kúpa existujúcej firmy (netreba jedno potvrdenie o zostatku na účte) – 350€
 • asistencia s otvorením účtov a potvrdeniami o zostatkoch na podnikateľskom a osobnom účte – 2x 300€,
 • dokumentácia a podanie na cudzineckú políciu 200€,
 • dokumentácia a podanie na obchodný register 100€,
 • súhlas s umiestnením sídla pre živnosť – 100€. 

Ak chce osoba podnikať vo forme s.r.o., musí mať zabezpečené:

 • existujúcu s.r.o. (prvý krok),
 • sídlo pre s.r.o.,
 • apostillovaný výpis z registra trestov,
 • apostillovaný výpis z registra trestov inej krajiny Európskej únie, v ktorej sa záujemca o podnikanie ako s.r.o. zdržiaval viac ako 3 mesiace v ostatných 3 rokoch,
 • potvrdenie o zostatku na osobnom účte vo výške presahujúcej 2.500 eur,
 • potvrdenie o zostatku na živnostenskom účte, ktorý je vyšší ako 10.100 eur,
 • dve fotky 3×3,5 cm,
 • žiadosť o prechodný pobyt (druhý krok),
 • kolok v hodnote 230 eur,
 • potvrdenie o súhlase na ubytovanie,
 • po udelení pobytu je potrebný zápis do obchodneho registra a súdny poplatok 66 eur (tretí krok).

Ak má osoba, podnikajúca vo forme s.r.o., záujem o obnovenie pobytu, musí každoročne zaplatiť daň vo výške 4.500 eur.