Prechodný pobyt živnosť

Nákladové položky pri pobyte na živnosť:

 • súhlas s ubytovaním 300€,
 • apostille 1x (napr. Ukrajina) – 100€,
 • výpis z registra trestov (napr. Ukrajina) 1x – 50€,
 • poplatky cudzinecká polícia 232€,
 • poplatky obchodný register a živnostenský register 150 eur,
 • asistencia s otvorením účtov a potvrdeniami o zostatkoch na podnikateľskom a osobnom účte – 2x 300€,
 • dokumentácia a podanie na živnostenský register 150€,
 • dokumentácia a podanie na cudzineckú políciu 200€,
 • dokumentácia a podanie na obchodný register 100€,
 • súhlas s umiestnením sídla pre živnosť – 100€. 

Na účel získania možnosti podnikať ako živnostník, je potrebné zabezpečiť:

 • apostillovaný výpis z registra trestov,
 • apostillovaný výpis z registra trestov inej krajiny Európskej únie, v ktorej sa záujemca o živnostenské podnikanie zdržiaval viac ako 3 mesiace v ostatných 3 rokoch,
 • živnostenské povolenie (prvy krok),
 • potvrdenie o zostatku na osobnom účte, ktorého výška je viac ako 2.500 eur,
 • potvrdenie o zostatku na živnostenskom účte presahujúcom 4.100 eur,
 • potvrdenie o súhlase na ubytovanie,
 • potvrdenie o súhlase na podnikanie,
 • dve fotky 3×3,5 cm,
 • žiadosť o prechodný pobyt (druhý krok),
 • kolok v hodnote 230 eur,
 • po udelení pobytu je potrebný zápis do obchodneho registra a súdny poplatok 150 eur (tretí krok).

Ak má živnostník záujem o obnovenie svojho pobytu, musí každoročne zaplatiť daň vo výške 900 eur.

PobytCena
Živnostník100€
s.r.o.100€
Zamestnanec100€
Manželka, dieta100€
Súhlas s ubytovaním na 12 mesiacov (Bratislava) + súhlas obce300€
Viza pobyt SR