Častým a relatívne ľahkým spôsobom ako získať na Slovensku prechodný pobyt je zamestnanie. V niektorých prípadoch je možné získať oprávnenie pracovať na Slovensku na základe sezónnych víz, konkrétne na základe práce na 90 dní.

V prípade ak potrebujete ušetriť čas a peniaze, tak nás kontaktujte a získajte podrobnejšie informácie o postupe, poplatkoch a podmienkach získania prechodného pobytu.

 • Poplatky za prípravu dokumentov a koordináciu: 100€
 • Poskytnutie adresy na ubytovanie a súhlas obce: 300€
 • Správny poplatok: 165.5€Výpis z registra trestov: záleží na krajine
 • Apostille na výpis registra trestov: cena záleží na krajine
 • Preklad: okolo 40€
 • Mesačné poplatky za daň, sociálne a zdravotné poistenie: 400€ (platí sa až po udelení prechodného pobytu)
 • Zamestnanecká zmluva: zadarmo
 • Žiadosť o udelenie pobytu a vyplnenie: zadarmo
 • Uverejnenie inzerátu na úrade práce ohľadom voľnej pracovnej pozície: zadarmo
 • Ostatné vyhlásenia a dokumentácia: zadarmo

Ak sa osoba zaujíma o zamestnanie na Slovensku, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

 • potenciálny zamestnávateľ musel zverejniť inzerát minimálne 30 dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt (inzerát musí obsahovať informácie o mieste výkonu práce, výške mzdy a popis práce, ktoré sa nesmú meniť ani po získaní pobytu),
 • zamestnanec musí so zamestnávateľom uzavrieť pracovnú zmluvu,
 • apostillovaný výpis z registra trestov,
 • apostillovaný výpis z registra trestov inej krajiny Európskej únie, v ktorej sa záujemca o zamestnanie zdržiaval viac ako 3 mesiace v ostatných 3 rokoch,
 • dve fotky 3×3,5 cm,
 • žiadosť o prechodný pobyt,
 • kolok v hodnote 165,5 eur,
 • potvrdenie o súhlase na ubytovanie.
Viza pobyt SR

Prechodný pobyt zamestnanie

Nákladové položky pri pobyte na zamestnanie:

 • súhlas s ubytovaním 300€,
 • apostille 1x (napr. Ukrajina) – 100€,
 • výpis z registra trestov (napr. Ukrajina) 1x – 50€,
 • poplatky cudzinecká polícia 165,5€,
 • dokumentácia a podanie na cudzineckú políciu 200€,

Nákladové položky pri pobyte na sezónne práce na 90 dní:

 • dokumentácia a podanie na úrad práce pre sezónne práce na 90 dní 200€,
 • poplatky na úrade práce sezónne zamestnanie 33€,
 • súhlas s ubytovaním  (netreba platiť dvakrát ak sa následne podáva aj žiadosť o pobyt na zamestnanie) 500€.
 • Service Fee: 100€
 • Address availability confirmation + municipal suitability confirmation: 300€
 • Government fee: 165.5€
 • Criminal registry certificate: price depends on country
 • Apostille on criminal registry certificate: price depends on country
 • Translation of certificate: circa 40€
 • Monthly tax, social and health insurance: 400€ (payable after residency granted)
 • Employment agreement draft: free
 • Application form drafting: free
 • Advertisement of available employment position via labor department: free
 • Other declarations and documentation: free