Ak osoba z cudziny získa prechodný pobyt na Slovensku, tak jeho rodinný príslušníci majú právo získať na Slovensku tiež prechodný pobyt. Tento typ prechodného pobytu sa nazýva – prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny.

Podmienky na získanie takého pobytu sú:

  • Apostille výpis z registra trestov, rodný list, sobášny list
  • Poplatok 132,5€
  • Súhlas s ubytovaním + súhlas obce
Viza pobyt SR