Najčastejšími formami podnikania na Slovensku sú podnikanie na živnosť, alebo prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Väčšina odborníkov jednoznačne odporúča s.r.o. Skúsme si preto predstaviť hlavné dôvody, ktoré robia podnikanie prostredníctvom s.r.o. výhodnejším.

 

Odvody

Ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne a odvody do Zdravotnej poisťovne platíte len v minimálnej povinnej výške. Samozrejme, platí to len v prípade, ak si za úlohu konateľa nestanovíte žiadnu mzdu.

Finančné riziko
V prípade podnikania na živnosť ručíte za svoje záväzky celý svojim majetkom – teda aj osobným majetkom a aj majetkom svojej rodiny. V prípade problémov vám exekútor môže siahnuť na váš osobný majetok do ľubovoľnej výšky sumy.

Pri podnikaní prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzením ručíte za svoje záväzky len obmedzene – teda do výšky vkladu. V prípade neúspechu v podnikaní váš osobný majetok nie je preto ohrozený.

Image
Ďalšou nespornou výhodou spoločnosti s ručením obmedzeným je dojem, akým pôsobí na zákazníkov či na prípadných obchodných partnerov. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zvyčajne javí ako dôveryhodnejší obchodný partner v porovnaní s fyzickou osobou – živnostníkom, vďaka čomu dokáže ľahšie získať zákazníka.

Tieto tri hlavné dôvody robia vo väčšine prípadov podnikanie prostredníctvom s.r.o. pre podnikateľa výhodnejším a bezpečnejším. Samozrejme, sú aj prípady, kedy je živnosť úplne dostačujúca, avšak každý živnostník, ktorý to s podnikaním myslí vážne, by mal skôr či neskôr prejsť na s.r.o.