Viac ako 40% malých podnikateľov predčasne ukončí svoje podnikanie už v priebehu prvého roka, 80% podnikateľov do piatich rokov. Z tejto štatistiky jednoznačne vyplýva, že aj malá, napohľad bezvýznamná chyba, môže pripraviť podobný osud podobný osud aj vám.

Chybám v podnikaní sa vyhnúť nedá, skôr či neskôr sa ich dopustí každý. Ako ukazuje štatistika, chyby, ktorých sa podnikateľ dopustí hneď na začiatku, môžu viesť k rýchlemu ukončeniu jeho podnikania. A práve týmto chybám sa je možné vyhnúť, veď sa ich dopustili tisíce začínajúcich podnikateľov pred vami. Stačí sa len poučiť z chýb iných a vyhnete sa väčšine problémov skôr, ako vzniknú.

 

Najčastejšie sa opakujúce chyby pri štarte podnikania.

Nezáujem o predmet podnikania

Veľa podnikateľov nezaujíma predmet podnikania, ale len zisk. A práve to je jednou z najčastejších príčin zlyhania. Treba počítať s tým, že podnikanie pohltí všetok váš čas a energiu, preto je dôležité začať podnikať v tom, čo vás naozaj baví a do čoho ste ochotný vložiť všetky svoje sily.

Neoverený podnikateľský nápad

Veľmi často podnikatelia začínajú bez toho, aby si overili záujem trhu o produkt, ktorý chcú ponúkať. Preto, kým rozbehnete svoje podnikanie, urobte si prieskum trhu a podrobte svoj podnikateľský zámer kritike okolia. A nakoniec si zodpovedzte na niektoré základné otázky. Ste si istý, že dokážete so svojim produktom preraziť? Existuje cieľová skupina obyvateľstva, ktorá prejaví záujem o vaše výrobky a služby?
V prípade, že sa vo svojom podnikateľskom nápade predsa len rozhodnete spoľahnúť iba na svoju intuíciu a odhad, mali by ste sa v maximálne možnej miere vyhnúť všetkým ostatným chybám.

[widgets_on_pages id=“SK-CTA“]

Výber nesprávneho miesta

Jednou zo základných chýb začínajúcich podnikateľov je nesprávny výber miesta na podnikanie. Ak raz začnete na nesprávnom mieste, je len otázkou času, kedy sa niečo pokazí. Nikdy nesmiete podceniť význam miesta vášho pôsobenia. Byť vlastníkom obchodu z luxusnou bielizňou v priemyselnej zóne, alebo prevádzkovať disko klub v dedinke s 200 obyvateľmi, vyžaduje naozaj veľkú dávku optimizmu, alebo ešte väčší balík finančných prostriedkov na marketing.

Chýbajúci podnikateľský plán

Začať podnikanie bez podnikateľského plánu, je ako stavať dom bez stavebného projektu. Nikdy neviete, ako to dopadne. Veľa nových, ale aj znovu začínajúcich podnikateľov začína podnikať bez riadneho podnikateľského plánu. Niektorý sú príliš ohromený svojim nápadom a myslia si, že na všetko ostatné im vystačí ich odhodlanie a pozitívny prístup. Iný si zase myslia, že vystačí, ak majú všetky dôležité informácie uložené vo svojej hlave. A práve títo podnikatelia zvyčajne nemajú zostavený vstupný prieskum trhu, systematickú reklamnú kampaň, či analýzu predpokladaných nákladov a výnosov. Ich podnikanie je preto hneď od začiatku plné prekvapení a neočakávaných situácií.

A pritom stačí tak málo, aby ste sa vyhli tejto chybe! Nájdite si v odbornej literatúre a na internete niekoľko základných podnikateľských plánov, dobre si ich preštudujte a na ich základe vypracujte váš vlastný plán. Podnikateľský plán väčších organizácií môže mať viac ako 50 strán, vám možno postačí jedna. Určite by v ňom však nemali chýbať tieto informácie:

Charakteristika vašej spoločnosti, jej poslanie a ciele
Konkurencieschopnosť – vaše výhody voči konkurencii
Obchodná stratégia vašej spoločnosti
Trhové postavenie vašej spoločnosti, definícia zákazníkov, ochotných kupovať vaše produkty
Marketing – spôsob prezentácie produktu, reklama a predpokladané náklady na ňu vynaložené
Ciele na najbližších 6 mesiacov
Ciele na prvý rok podnikania
Ciele na 5 a 10 rokov

Pri písaní podnikateľského plánu u malých podnikateľov často vystačí zhrnutie jednotlivých bodov do jednej – dvoch viet. Dôležité je, aby bol podnikateľský plán reálny a stanovoval konkrétne smerovanie v hlavnej oblasti vášho podnikania. Na jeho základe musíte byť schopný rýchlo a stručne popísať čo robíte a prečo je to pre vášho zákazníka výhodnejšie oproti konkurenčným riešeniam.

Podcenenie finančného rozpočtu

Ak sa nechcete zlyhať a prepadnúť nereálnym očakávaniam, nesmiete zabúdať ani na finančný rozpočet. Je dôležité vopred si vypočítať, koľko zákazníkov budete potrebovať, aby ste dokázali pokryť svoje náklady a vaša spoločnosť mohla prosperovať so ziskom. Len tak sa dokážete vyhnúť ďalším chybným krokom.

Zlý časový odhad

To že pracovný deň má 8 hodín, neznamená, že ich všetky môžete využiť na hlavnú, ziskovú činnosť podnikania. Každé podnikanie vyžaduje čas aj na rôzne administratívne práce, marketing, vzdelávanie a iné prevádzkové a obslužné činnosti. Len ak si viete správne naplánovať čas na tieto činnosti, dokážete reálne určiť čas, ktorý vám ostáva k dispozícii pre svojich zákazníkov.

Odkladanie dôležitých rozhodnutí

Odkladanie dôležitých rozhodnutí len preto, že sú dôležité, sa môže ukázať ako veľká chyba. Akokoľvek sa ich obávate, treba ich rozhodnúť čo najskôr. Začiatky podnikania sú totiž veľmi rýchle a ak nedokážete udržať tempo, môžete z hry predčasne vypadnúť. Úspešný ľudia často radia, že neexistujú zlé rozhodnutia, ale len rozhodnutia nedotiahnuté do reality. Nesmiete sa vlastných rozhodnutí obávať. Nech sú akékoľvek, vždy získate cenné skúsenosti, ktoré vám pomôžu zlepšovať sa.

Ignorovanie zotrvačnosti trhu

Začínajúci podnikatelia si často predstavujú, že odlákanie klientely od konkurencie bude jednoduchou záležitosťou. Nie vždy je však k tomu samotná výhodnosť vašej služby či produktu dostačujúca. Je potrebné si v dostatočnom predstihu urobiť prieskum trhu a zistiť jeho pravidlá. Zákazníkom totiž môžu v odchode od konkurencie brániť rôzne prekážky, medzi ktoré patria napríklad:

zmluvný postih za prerušenie kontraktu
výhodnosť doplnkových služieb u konkurenčnej firmy
výhodné zľavy pre dlhodobých klientov
nezáujem o cenovú výhodu vašej ponuky
nezáujem o kvalitatívnu výhodu vášho produktu
nákladný manažment interných firemných procesov pri prechode na nového dodávateľa
osobné vzťahy so súčasným dodávateľom

Zle vynaložené prostriedky na marketing

Pri dnešnej presýtenosti trhu a veľkej konkurencii je potrebné vynaložiť čo najviac prostriedkov na to, aby ste sa zviditeľnili. Svojpomocné SEO firemnej web stránky určite nestačí. Ak chcete preraziť, musíte zainvestovať do platených foriem marketingu. A musíte zainvestovať veľa, reklama je totiž nevyhnutá pre prežitie vašej spoločnosti. Hlavne nesmiete zabúdať na kvalitu marketingových materiálov, je totiž veľmi dôležité, aby ste pôsobili vysoko profesionálnym dojmom.

Z druhej strany, nech sa snažíte vyrobiť akokoľvek dobrý produkt, musíte počítať s tým, že nikdy nebude dostatočne dobrý či potrebný pre každého. Preto si treba vybrať špecifickú časť trhu, na ktorý sa zameriate a pre ktorú prispôsobíte svoje marketingové aktivity. Peniaze vynaložené na „všeobecný“ marketing sa nikdy nevrátia tak efektívne ako marketing ušitý na mieru konkrétnej cieľovej skupine.

Nedostatočné prostriedky vynaložené na vzťahy z verejnosťou (PR – Public Relations)

Ďalšou závažnou chybou začínajúcich podnikateľov je podceňovanie vplyvu PR aktivít. Určite netreba očakávať, že ak máte dobrý produkt, zákazníci prídu sami. Najmä na začiatku podnikania treba venovať špeciálnu pozornosť komunikácii s verejnosťou a využívať všetky dostupné prostriedky na informovanie potenciálnych zákazníkov o vašich výhodách pred konkurenciou. Navštevujte konferencie, angažujte sa v sociálnych sieťach, organizujte stretnutia s verejnosťou.

A hlavne nezabudnite vyškoliť svojich zamestnancov tak, aby každý z nich bol dobrým hovorcom vašej spoločnosti.

Nedostatočné venovanie pozornosti uzatváraniu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi.

V snahe získať čo najviac nových zákazníkov, začínajúci podnikatelia často zabúdajú venovať zvýšenú pozornosť klientom, ktorých už získali. Zamyslite sa nad tým, či udržujete dostatočne pevné väzby s už existujúcimi zákazníkmi. Netreba zabúdať, že len spokojný zákazník bude ochotný znovu vyskúšať vaše nové produkty a služby.

Zbytočné nákupy

Jedným z prvých krokov začínajúcich malých podnikateľov je často finančne nákladné vybavenie kancelárie. Celé dni trávia výberom farebne zladených šanónov, kancelárskych potrieb, moderného nábytku a špičkovej elektroniky. Možno si tým chcú dodať pocit istoty a stability, alebo chcú byť pripravený na príchod vysnívaného veľkého klienta, ktorý by ich nebodaj mohol zastihnúť v príliš skromnom prostredí. Vsádzajú na budovanie imidžu ešte skôr, ako vstúpili na trh. Takéto nákupy však dokážu pohltiť veľa vzácneho času a ešte viac vzácnych finančných prostriedkov.

Preto skôr, ako čokoľvek kúpite, zostavte si podrobný zoznam toho, čo nevyhnutne potrebujete a porovnajte ho s inventárnym zoznamom toho, čo už máte. A tento postup používajte pri všetkých nákupoch. V prípade počítačového softvéru zas stavte na voľne dostupné kancelárske programy, ktoré často ničím nezaostávajú za tými platenými a rovnako dobre poslúžia vašim potrebám. Len takto sa vyhnete chybám so zbytočnými nákupmi, a ušetrené finančné zdroje budete môcť investovať tam, kde vašej spoločnosti prinesú zisk a dobré meno – do priamej komunikácie so zákazníkmi a vytvárania dlhodobých vzťahov. Nie je nič horšie, ako sedieť v síce peknej, ale zadĺženej kancelárii a nemať peniaze na cestu za zákazníkom.

Štart podnikania na báze dvoch spoločníkov s rozdelením podielu na 50 %

Veľmi častou príčinou nedobrovoľného predčasného ukončenia podnikania býva spoločné podnikanie dvoch osôb s rozdelením podielu 50 na 50. Na začiatku väčšinou stojí celkom dobrý podnikateľský nápad a viera, že vďaka silnému priateľstvu, či rodinným vzťahom sa podarí dosiahnuť podnikateľský úspech. Či sa vám to však páči, alebo nie, podnikanie a priateľstvo sú dve odlišné veci a prvá vážnejšia nezhoda by mohla znamenať koniec vášho podnikateľského sna. Preto, ak už máte podnikať dvaja, priberte radšej ešte niekoho tretieho. Bude sa vám lepšie hlasovať na valnom zhromaždení.

Absencia zadelenia úloh.

Či už spolu podnikáte dvaja, alebo piati, nezabudnite si hneď na začiatku rozdeliť úlohy. Inak vám hrozí, že upadnete do chaosu, ktorý bude produkovať len a len ďalší chaos. Každý zo spoločníkov by sa mal špecializovať na určitú oblasť, pridelené úlohy by mali vyplývať z osobných preferencií a profesionálnych kvalít.

Nedostatok trpezlivosti.

Nevzdávajte sa pri prvých neúspechoch a neopúšťajte svoje sny len preto, že sa výsledky dostavujú príliš pomaly. Veď ako sa hovorí, úspech pozostáva z 10 % šťastia, 20 % zručnosti, 15 % koncentrovanej sily vôle, 5 % potešenia a 50 % tvrdej práce.