Ak ste sa dostali do dlhu na daňovom úrade alebo na Sociálnej poisťovni, tak zozákonanemôžete  naobúdať podiely v s.r.o. alebo založiť s.r.o. Možno sa pýtate, ako v súlade so zákonom je možné obchodný podiel v s.r.o. nadobudnúť alebo založiť s.r.o. ak ste dlžníkom evidovaným na daňovom úrade alebo v Sociálnej poisťovni.

Existuje niekoľko možností. Ak náhodou ste evidovaný na daňovom úrade ako dlžník, zákonom výslovne nezakazuje založiť zahraničnú spoločnosť ako je napríklad anglická firma a táto spoločnosť sa stane vlastníkom s.r.o. Táto varianta je jednou z tých lacnejších.

Spoločník ktorý má dlh  na DÚ — — > anglická spoločnosť — — > slovenská s.r.o.

V prípade, že nechcete mať nič spoločné s anglickým jazykom, tak je tu aj druhé riešenie. Ako v prípade anglickej spoločnosti, tak zákon nehovorí o zákaze kúpiť a založiť českú spoločnosť a táto spoločnosť môže nadobudnúť slovenskú s.r.o

Spoločník  ktorý má dlh na DÚ — — > česká spoločnosť — — > slovenská s.r.o.

Ďalšou z možností je, ak máte dlh na daňovom úrade alebo sociálnej poisťovni, tak nemusíte využiť či už anglickú, českú alebo inú zahraničnú spoločnosť za účelom vlastnenia slovenskej s.r.o.Je možné to využiť cez slovenské obchodné spoločnosti ako akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť. Veľkým negatívom je v komanditnej alebo verejnej obchodnej spoločnosti je, že si vyžaduje minimálne dvoch spoločníkov.

Spoločník  ktorý má dlh na DÚ — — > akciová spoločnosť — — > slovenská s.r.o.

Ďalšou už štvrtou alternatívou je okrem vytvorenia štruktúry v prípade ak slovenská spoločnosť je vlastnená zahraničnou spoločnosťou. Prí medzinárodnom obchodovaní je možnosť podnikať aj priamo cez inú zahraničnú spoločnosť ako napríklad vyššie uvedenej anglickej, českej alebo aj maďarskej. Ceny za založenie alebo kúpu iných medzinárodných obchodných spoločnosti ako českej s.r.o., poľskej s.r.o. (spzoo), maďarskej s.r.o. (kft.), anglickej firmy (ltd.)  registrovanej na DPH alebo americkej spoločnosti (LLC alebo Inc.) je možnosť získať informácie na webstránke eTuls.

Spoločník ktorý má dlhna DÚ — — >USA LLC / PL spzoo / HU Kft / UK Ltd. — — > slovenská s.r.o.

Ďalšou už piatou z možností je, ak ste konateľom spoločnosti a nie spoločníkom, tento zákaz zakúpenia s.r.o. zákon nezakazuje konateľom spoločnosti ale iba spoločníkom. Takže osoba, ktorá je evidovaným dlžníkom na daňovom úrade alebo na Sociálnej poisťovni, v tomto prípade sa zákon zameriava iba na spoločníkov spoločnosti, na konateľov spoločnosti sa zákaz nevzťahuje.

Anglická spoločnosť

V prípade ak ste sa stali dlžníkom na daňovom úrade alebo v Sociálnej poisťovni, jednou už z vyššie spomínaných možností je založenie anglickej spoločnosti. Celkové náklady na založenie anglickej spoločnosti aj so zaplatením sídla sú 150€. Neskôr každých dvanásť mesiacov je potrebné platiť 100€ za sídlo a 100€ za podanie nulových finančných výkazov.

Po založení anglickej spoločnosti, táto spoločnosť nadobudne obchodný podiel v slovenskej spoločnosti.

Ďalšie informácie ohľadom založenia alebo kúpy anglickej spoločnosti je možné si pozrieť na webstránkach etuls.

Česká spoločnosť

Ďalšou z vyššie uvedených záležitostí ako nadobudnutie alebo založenie s.r.o. ak máte dlh na daniach je možné vyriešiť založením českej spoločnosti. Celkové náklady na založenie českej spoločnosti aj so zaplatením sídla predstavujú okolo  500€-900€ a neskôr každých dvanásť mesiacov subjekt musí platiť 200€-300€ za sídlo a 100€-200€ za podanie nulových finančných výkazov a daňového priznania.

Po založení českej spoločnosti, táto spoločnosť nadobudne obchodný podiel v slovenskej spoločnosti.

Ďalšie informácie ohľadom cien a postupov pri založení alebo kúpe českej spoločnosti je možné vyhľadať na webovej stránke etuls.

Iné alternatívy

Samozrejme existujú aj iné alternatívy okrem anglickej či českej je možné vužiť aj spoločnosti z iných krajín ako napríklad USA. V prípade ak sa Vaše podnikanie bude týkať dodávky služieb alebo tovarov do iných členských štátov EU alebo obchodovania v rámci EU alebo mimo EU, tak môžete obchodovať priamo cez zahraničnú spoločnosť.

Zákon a zákaz nadobudnutia s.r.o. pri dlhu na DÚ

Na základe zákona osoba, ak má nedoplatok na daniach, na sociálnom poistení alebo na cle. Takáto osoba má zakázané založiť slovenskú spoločnosť, kúpiť s.r.o. alebo predať s.r.o. Tieto zmeny v spoločnosti nemôžete urobiť ak máte nedoplatky.

V prípade ak máte nedoplatok na sociálnom poistení si môžete skontrolovať tu https://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s

Ak neviete či máte nedoplatok na daniach je možné si to overiť na stránke finančnej správy

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_f4211cf3-eb6d-4b43-928e-a62800e27a3a

Ak si chcete založiť firmu alebo previezť obchodný podiel obráťte sa na eTuls International SK s.r.o., s ktorým Vám veľmi radi pomôžeme.