1. Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na Generálnej prokuratúre SR, pričom treba požiadať o osvedčenie výpisu z dôvodu následného použitia v zahraničí.
  2. Výpis z registra trestov sa apostiluje na konzulárnom odbore  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  3. Výpis z registra trestov sa následne nechá preložiť súdnemu prekladateľovi.
  4. Preklad súdneho prekladateľa sa apostiluje na krajskom súde.

Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych orgánov alebo zo zahraničia pre Vašu firmu alebo pre Vás osobne možete využite služby apostilácie a v prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.