Apostila sa vydáva v úradnom jazyku štátu, v ktorom boli dokumenty a verejné listiny vystavené, môže avšak byť aj dvojjazyčná (druhým jazykom je najčastejšie angličtina). Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť aj preklad súdnym prekladateľom verejnej listiny. Zoznam súdnych prekladateľov je dostupný na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Odporúčame vyhotoviť si fotokópiu verejnej listiny, ktorú chcete apostilovať a originál si nechať pre vlastné potreby. Fotokópia avšak musí byť prvostupňovo osvedčená.

Zákonná lehota na overovanie verejných listín je 30 dní alebo na počkanie, ak sa nevyskytnú skutočnosti brániace legalizačnému úkonu.

Správny poplatok za overovanie verejných listín prostredníctvom apostily je 20 € formou kolkových známok.

Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych orgánov alebo zo zahraničia pre Vašu firmu alebo pre Vás osobne možete využite služby apostilácie a v prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.