Európska patentová prihláška

Európska patentová prihláška je vhodná pre tých prihlasovateľov, ktorí predpokladajú, že budú ich vynálezy využívané na území dvoch a viacerých členských štátoch Európskej patentovej organizácie (EPO) a ktorí majú záujem tento svoj vynález na vybraných územiach patentovo alebo inak chrániť. Prihláška sa podáva na ÚPV SR alebo na Európskom patentovom úrade. Európska patentová organizácia je k 1.10.2010 zložená z 38 členských štátov, ktorými sú: Slovenská republika, Česká republika, Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko a Srbsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Turecko.

V prípade Európskej patentovej prihlášky však existujú aj výnimky, kedy je možno o patentovú ochranu požiadať tiež na územiach nečlenských štátov EPO. V súčasnej dobe sú týmito štátmi Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, ktoré spoločne tvoria tzv. „Systém rozšírenia“.

Tlačivo a náležitosti Európskej patentovej prihlášky

Tlačivo žiadosti o pridelenie európskeho patentu je možné získať bezplatne na podateľni ÚPV SR v Banskej Bystrici, na pobočke ÚPV SR v Bratislave alebo elektronicky na webovej stránke EPÚ a ÚPV SR. Čo sa týka jazykovej formy, prihlášku možno vyplniť akýmkoľvek úradným jazykom EPÚ, teda anglicky, francúzsky, nemecky alebo aj v inom svetovom jazyku.

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky

Formulár a poplatky

 • Vypracovanie prihlášky a asistencia s podaním do 3 uplatnených patentových nárokov
  pomoc pri výbere medzi kategóriami patentu: (a) látka / prípravok / výrobok, (b) spôsob výroby / prípravy, (c) použitie látky / prípravku - alebo ich kombinácia
  pomoc pri úvahách, či registrovať okrem patentu aj dizajn
  pomoc pri úvahách, koľko nárokov registrovať
  pomoc pri výbere krajín, kde registrovať patent alebo pri príprave medzinárodného patentu
  príprava patentových nárokov, opisu patentu, nákresov k patentu, a registračných formulárov
  pomoc pri vyriešení konfliktov s inými právami - autorským právom a ochrannými známkami
  poskytnutie prístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkom
  dohľad nad žiadostí počas celého trvania overovacieho procesu na príslušnom úrade (nezahŕňa odpovede na prípadné námietky od majiteľov podobných alebo totožných patentov a overovateľmi)
  nezahŕňa: preklady podľa rozsahu, napr. Japonsko, Čína, EÚ, a ďalej poplatky podania prihlášky pri medzinárodnom alebo EÚ patentu (národná fáza)
 • do 10 uplatnených patentových nárokov
 • Zľavy

 • Uveďte počet od 1 do 5, pri väčších počtoch nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 €
 • 0,00 €