Heuréka!!!“, skríkli ste? Myšlienka, ktorá kedysi podnietila vašu fantáziu a ktorá vás nadchla tak, že ste neváhali stráviť dlhé hodiny, dni, mesiace či dokonca roky jej skúmaním, overovaním a jej pretváraním do nového vynálezu, ktorý je možné priemyselne využiť? Máme pre vás jediné odporúčanie – patentujte!

Najlepší spôsob ako ochrániť produkt vašej usilovnej práce, ktorý spadá pod pojem „duševné vlastníctvo“, je využiť známy systém patentovania. Možno sa pýtate prečo? Vzdať sa zaslúženej odmeny vo forme finančnej odplaty z výroby a využívania vynálezu by ste sa pravdepodobne nechceli, najmä ak predpokladáte jeho vysokú komerčnú úspešnosť.

Patentová ochrana

Patentovaním zabezpečujete svojmu vynálezu aj ochranu pred pirátstvom, čo znamená, že bez vášho výslovného súhlasu sa jeho produkcia, distribúcia a predaj pokladá za ilegálnu a vzťahujú sa naň príslušné zákonné postihy. Závažným faktom ostáva, že patentovaním dokážete výrazne chrániť váš vynález tiež pred jeho zneužitím na účely, ktoré by odporovali jeho pôvodnému zámeru a dobrej myšlienke. Vďaka patentovaniu získate na minimálne 20 ochranu pred takýmto zneužitím produktu vášho umu, fantázie, odhodlanosti, šikovnosti a odvahu, pričom túto dobu môžete následne predlžovať, alebo sa rozhodnete nechať patent zaniknúť a uvoľniť ho pre verejné obchodné použitie. S patentami a k nim prislúchajúcimi licenciami možno dokonca obchodovať, pričom materiálna odmena sa môže vyšplhať do skutočne závratných výšok.

Aký je prínos vynálezu?

Nejde však len o peňažnú stránku veci. Najväčším prínosom skutočného vynálezcu a vedca je však obohatenie vedy, posun vpred v celej odbornej oblasti, ktorá môže vďaka novému vynálezu doslova postúpiť o niekoľko rokov v čase. Obohatenie technického sveta o nové poznatky, informácie a vedomosti sú potom zdrojom profesionálneho uznania a rekognoskácie v príslušnom obore. Aj to je neodškriepiteľný dôvod prečo sa včas zamyslieť nad patentovou ochranou vynálezu a zabezpečiť tak zdroj inšpirácie budúcich generácií vynálezcov a výskumníkov.