Rozhodli ste sa začať podnikať ? Uprednostnili ste pred založením s.r.o. založiť si živnosť ? Benefit v živnosti spočíva v jej rýchlosti založenia a jednoduchosti oproti založenia s.r.o.

Nato aby ste mohli legálne, bezpečne podnikať a vystavovať faktúry, potrebujete mať v živnosti zapísané predmety podnikania. Predídete tak komplikáciám s daňovým úradom alebo so živnostenským úradom.

Živnosti sa momentálne delia na 3 skupiny :

Remeselná živnosť

Ak chcete získať určitú remeselnú živnosť potrebujete doklad o ukončení učebného alebo študijného odboru, prípadne odbornú spôsobilosť. Medzi remeselné živnosti patrí napr. mäsiarstvo, stolárstvo, kaderníctvo a pod.

Aktuálny zoznám nájdete na https://www.minv.sk/?remeselne-zivnosti-1

Viazaná živnosť

Na získanie viazanej živnosti potrebujete okrem všeobecných podmienok aj odbornú spôsobilosť.

Medzi viazané živnosti patrí napr. zlievanie drahých kovov, prevádzkovanie autoškoly, očná optika, zubná technika a pod.

https://www.minv.sk/?viazane-zivnosti

Voľná živnosť

Na získanie voľnej živnosti nepotrebujete preukazovať odbornú spôsobilosť ani byť vyučení v odbore. Stačí splniť všeobecné podmienky ktoré sú nasledovné :

  • Minimálny vek 18 rokov
  • Bezúhonnosť, žiaden záznam v registri trestov
  • Byť svojprávny teda spôsobilí na právne úkony

Môžeme tvrdiť že medzi voľné živnosti patria všetky podnikateľské aktivity, ktoré nie sú uvedené v remeselných ani vo viazaných živnostiach.

Zoznam voľných živnosti pravidelne aktualizuje Ministerstvo Vnútra SR odbor živnostenského oprávnenia. Treba mať na mysli že tento zoznam nie je záväzný a ma len odporúčací charakter.

Pravidelne aktualizovaný zoznam voľných živností pre rok 2018 nájdete na stránke Ministerstva Vnútra SR https://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie&subor=40259

Získať voľnú živnosť je jednoduché, musíte len túto živnosť ohlásiť, a po ohlásení získate osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Odporúčame Vám živnosť ohlásite elektronicky, v tom prípade neplatíte žiaden poplatok. Živnosť ohlásite cez stránku slovensko.sk , ak nemáte čas a technické skúsenosti, odporúčame elektronické ohlasovanie živností prenechať firme ktorá sa týmito službami zaoberá.

Ak by ste chceli osobne ohlásiť živnosti, tak platíte 5€ vo forme kolku za 1 ohlásenú voľnú živnosť. Ak by ste chceli 15 živností platíte 75€.