JEDNODUCHÁ SPOLOČNOSŤ NA AKCIE

zápis do Obchodného registra pri jednoduchej spoločnosti na akcie je 150 EUR(pri elektronickom podaní), poplatok Centrálnemu depozitárovi cenných papierov je od 300 EUR, poplatok za vyhotovenie notárskej zápisnice 250-300 EUR

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

Založenie a.s. – správny poplatok za zápis do Obchodného registra a.s. je 375 EUR (ak je to podávané elektronicky), poplatok Centrálnemu depozitárovi cenných papierov je od 300 EUR, poplatok za vyhotovenie notárskej zápisnice 250-300 EUR

SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM

Založenie sro – zápis do Obchodného registra je 150 EUR (ak sa podáva elektronicky) , poplatok Centrálnemu depozitárovi cenných papierov je 0 EUR, poplatok za vyhotovenie notárskej zápisnice  0 EUR
Podľa názoru väčšiny podnikateľov je lepšie založiť s.r.o., pretože nemáte tam ďalšie zbytočné poplatky a aj to o niečo kratšie trvá. Zápis na živnostenskom registri trvá 3-5 dní na Obchodnom registri 10 dní pri všetkých typoch spoločností. Jedine pri j.a.s. a a.s. nejaký čas trvá aj proces pri Centrálnom depozitárovi cenných papierov, upisovanie akcií.
j.a.s. a a.s je lepšie založiť v prípade, ak by ste potrebovali finančné prostriedky a získali by ste ich emisiou akcií alebo, ak by ste chceli mať relatívnu anonymitu akcionárov. Relatívna anonymita však neplatí, ak spoločnosť vlastníte iba vy sám musia tam byť aspoň 2 a takisto je len relatívna je to zapísané u Centrálneho depozitára a štátne orgány sa k tomu na vyžiadanie vedia dostať.