Odvody do sociálnej poisťovne pre živnostníkov sa každým rokom zvyšujú. Pokiaľ nemá nový živnostník výnimku, tak jeho preddavky do zdravotnej poisťovne sú 66,78 eur mesačne. Pozitívna správa je, že sa stali výhodnejšie oproti minulému roku paušálne výdavky. Najdôležitejšie daňové a odvodové čísla sú uvedené v článku nižšie.
Vyššie odvody pre živnostníka

Po novom sú odvody živnostníka nasledovné:

 do sociálnej poisťovne – minimálne mesačné odvody pre rok 2019 sú 158,11 eura (oproti roku 2018 nárast o 6,95 eura)
 do zdravotnej poisťovne – odvody sú 66,78 eura (oproti roku 2018 nárast o 2,94 eura)
Povinne sa platia len preddavky na zdravotné poistenie pri založení živnosti v sume 66,78 eura. Neskôr sa už platia aj sociálne odvody.

Sociálne odvody

Po starom zostáva, že minimálne odvody do sociálnej poisťovne neplatia noví živnostníci. Ak si teda chcete založiť novú spoločnosť v roku 2019, až do 30. júna budúceho roku sa vás minimálna mesačná platba 158,11 eur netýka.
Tiež živnostník, ktorý mal otvorenú živnosť v minulom roku, neplatí sociálne odvody, ak v minulom roku nezarobil viac ako 5 724 eur.
Ak už mal otvorenú živnosť v minulom roku a platil sociálne odvody v roku 2018, tak aj od roku 2019 ich platí naďalej a to už v sume 158,11 eura. Prvá platba musela prebehnúť už 8.2.2019.
Ak niektorý živnostník zarobil v roku 2018 sumu nad 5 724 eur, musí začať platiť odvody do sociálnej poisťovne od 1.7.2019 a to vo výške 158,11 eura. Pre nových živnostníkov, ktorí nemali povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne, stúpla hranica príjmov za minulý rok pre platenie odvodov do sociálnej poisťovne zo sumy 5 472 eur na 5 724 eur.

Tip: Príjmy zo živnosti treba udržať pod hranicou pre platenie odvodov do sociálnej poisťovne hlavne v kombinácii živnosť a zamestnanec, pretože nie je inštitút ročného zúčtovania, ktorý by zohľadňoval toto dvojité platenie.

Nechcete platiť do sociálnej poistovne ? Založte si s.r.o. cez eTuls s.r.o.

Zdravotné poistenie

Každý živnostník platí mesačné preddavky na zdravotné poistenie vo výške 66,78 eura okrem živnostníkov, ktorí sú aj poistencami štátu – napr. študenti, dôchodcovia alebo ženy na materskej dovolenke.
Daň z príjmov v roku 2019

V marci 2019 je potrebné podávať daňové priznanie za rok 2018, ak celkové príjmy daňovníka za rok 2018 nepresiahli 1 915,01 eura. Ak však v roku 2019 nepresiahnu zdaniteľné príjmy daňovníka 1 968,78 eura, tak nebude potrebné podávať daňové priznanie za rok 2019 v roku 2020.

Sadzby daní pre živnostníkov:

• 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku životného minima, čo predstavuje do 36 256,37 eura
• 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobku platného životného minima, ktoré presahuje 36 256,37 eura.

Menia sa aj príležitostné príjmy. Podľa novej legislatívy už nie je výdavok do 500 eur za príležitostnú prácu daňovým nákladom. Podľa starej legislatívy bolo možné oslobodiť od dane jednorazové príjmy fyzickej osoby do 500 eur za rok, na základe mandátnej, príkaznej alebo inak nemenovanej zmluvy. Už neplatí, že živnostník alebo firma si mohli dať takýto jednorazový výdavok do nákladov bez toho, že museli niekoho zamestnať. Podľa novej legislatívy už činnosť vykonávaná na základe zmluvného vzťahu sa už nebude považovať za príležitostnú činnosť.

Paušálne výdavky

V roku 2018 sú maximálne 20 000 eur na rok, čo je 60 % príjmov SZČO (neberie sa do úvahy počet mesiacov podnikania) a prvýkrát ich bolo možné v tejto výške uplatniť za rok 2017.