Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín prijatý dňa 5. októbra 1961 v Haagu (ďalej len „dohovor“) nadobudol v  Slovenskej republike platnosť dňa 18. februára 2002. Pristúpením k dohovoru sa zjednodušilo používanie verejných listín (napríklad výpis z obchodného registra, sobášny list, rodný list, rozhodnutie súdu a iné) vydaných orgánmi jedného zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu, pričom hodnovernosť konkrétnej listiny alebo dokumentu osvedčuje apostilný orgán.

Vyššie overenie verejných listín z Českej republiky, ktoré majú byť použité v Slovenskej republike sa nevyžaduje. Vo vzťahu k ostaným zmluvným štátom je potrebné verejnú listinu opatriť apostilou. Tu je zoznam zmluvných štátov dohovoru:

Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brunei, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína (Hong Kong a Macao), Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Holandsko, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdská republika, Kazachstan, Kirgizsko , Kolumbia, Kookove ostrovy, Južná Kórea, Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónia, Maďarsko, Malawi, Malta, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua,  Niue, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovinsko.

Pri obstaraní apostillu či už od domácich štátnych orgánov alebo zo zahraničia pre Vašu firmu alebo pre Vás osobne možete využiť služby apostilácie a v prípade záujmu o ďalšie informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár.