Veľké množstvo podnikateľov chápe virtuálnu adresu len ako v obchodnom registri zapísané oficiálne sídlo svojej spoločnosti.   Pri výbere správneho a spoľahlivého poskytovateľ , vám však z využívania virtuálneho sídla môže plynúť mnoho ďalších benefitov.   Rozsah výhod a služieb však neposkytujú všetci poskytovatelia rovnako.

Adresa, označenie, preberanie pošty

Bezpodmienečné minimum , ktoré plynie z využívania virtuálneho sídla je adresa sídla firmy, ktorá je riadne uvedená na verejnom mieste a zhoduje sa so zákonom alebo príslušnou vyhláškou.

Poskytovateľ verejného sídla taktiež zabezpečuje preberanie pošty, čo sa samozrejme týka aj zásielok posielaných doporučene a následne tieto zásielky odovzdá dohodnutým spôsobom podnikateľovi.

Poskytovatelia sa zvyknú líšiť už v tomto primárnom rozsahu služieb , kde niektorí ponúkajú benefity ako spôsob upozornenia na novú zásielku alebo v spôsobe odoslania pošty podnikateľovi vrátane doručenia pošty do jedného dňa od prijatia či v možnosti faxovania dôležitých dokumentov.

Účtovnícke aj administratívne služby

Väčšina virtuálnych sídel však ponúka okrem základnej služby aj doplnkové služby , týkajúce sa hlavne realizácie účtovníctva ( jednoduchého alebo podvojného)  alebo jednoduchšiu evidenciu.

Ďalšou alternatívou doplnkových služieb virtuálneho sídla sú asistenčné a administratívne služby ponúkané poskytovateľom .. Poskytovatelia sa orientujú hlavne na pomoc pri organizácii  rôznych druhov každodenných povinností podnikateľov.

Vyššiu rovinu služieb majú virtuálne sídla ,ktoré okrem administratívnych služieb ponúkajú čiastočne aj služby právne. Môže sa jednať o hlavne  pomoc pri úkonoch súvisiacich so zmenami v obchodnom registri ako napríklad zmena sídla spoločnosti ,spoločníkov alebo vznik alebo zánik samotnej firmy.

Pozor na nápadne výhodné ceny

Ponúkanie takýchto rozšírených služieb podnikateľom, logicky podmieňuje zvyšovanie nákladov pre poskytovateľov virtuálneho sídla, čo sa potom odzrkadľuje na cene za využívanie virtuálneho sídla.

Avšak pri výbere poskytovateľa by podnikatelia mali brať do úvahy nie len snahu o čo najmenšie výdavky za vuyžívanie sídla ale mali by byť obozretný pri nápadne výhodných cenách.

Priveľmi nízke či priveľmi výhodné ceny môžu mať zlý dopad na neskoršiu kvalitu virtuálneho sídla firmy.

Vo väčšine prípadov, nízke ceny za virtuálne sídlo znamenajú vysoký počet podnikateľov ,ktorí majú sídlo na rovnakej adrese. Vysoký počet firiem na jednej adrese môže zahŕňať množstvo negatív, napríklad neposkytovanie doplnkových služieb zo strany poskytovateľov virtuálneho sídla alebo sťažené označenie sídla. Nízke ceny za využívanie môžu taktiež prilákať firmy s nekalými zámermi , pričom sa potom môže celá adresa stať nedôveryhodná pre úrady.

Vzhľadom na význam umiestnenia sídla ale aj vierohodnosť podnikateľa pred jeho obchodnými partnermi ale aj orgánmi , sa odporúča vyberať poskytovateľa s menším rozsahom klientov aj za cenu vyšších nákladov na využívanie, kde budete môcť zaručene využiť všetky výhody.