V tomto článku sa dočítate ako urobiť vaše sídlo udržateľnejším, vniesť doňho viac slnka , čo v konečnom dôsledku šetrí aj vaše peniaze.

Veľké množstvo firiem dnes vyhľadáva okrem tipov ako založiť firmu , taktiež rady týkajúce sa ekologickejšieho chodu kancelárie. Tu je niekoľko tipov, ako svoju kanceláriu spraviť ekologickou.

Racionálne využívanie elektriny

Pri odchode z kancelárie vypnite všetky zariadenia- tlačiarne ,počítače, kopírky, ktoré počas noci nemusia byť zapnuté. Do opätovného použitia nemusia byť zapnuté. Uistite sa, že vaše zariadenia- monitory, počítače majú nastavenia šetrenia energie(napr. časové uzamknutie obrazovky v nečinnosti). Ak odchádzate a viete , že sa zdržíte mimo kancelárie dlhšiu dobu, vypnite svetlá.. Vymeňte obyčajné žiarovky za ekologické žiarivky ale snažte sa využívať čo najviac denného svetla.

Redukovanie, recyklovanie a znova používanie

Recyklovanie alebo opätovné používanie vecí  neznamená len triedenie papierov (pričom aj to je spôsob). Využívajte zdroje rozvážne. Vymeňte jednorázové poháre za sklenené alebo využívajte aj druhé strany papiera , ktorý bol už raz použitý. Taktiež treba ekologicky aj nakupovať. Veci, ktoré nepotrebujete prosto nekupujte. Noste so sebou na nákup vlastné tašky.

Zainvestujte do kancelárskych produktov viac šetrných k životnému prostrediu

Tieto produkty sú len o čosi drahšie ako obyčajné ale znížený dopad na životné prostredie je veľkou výhodou. Stačí začať pozvoľna- atramentové kazety do tlačiarní, zvýrazňovače ktoré su netoxické , či recyklovateľný papier.

Využívajte menej škodlivé prostriedky na čistenie

Dohodnite sa so svojou upratovacou spoločnosťou , že bude využívať na čistenie iba ekologické prostriedky a ak nebu súhlasiť , tak si vyberte z ponuky upratovacích služieb takú upratovaciu spoločnosť, ktorá takéto eko prostriedky využíva. Budete tak šetrný k životnému prostrediu a ešte aj ušetríte.

Motivujte zamestnancov ku práci z domu

Ak vaši zamestnanci musia za prácou dochádzať autom , ponúknite im radšej možnosť pracovať z domu. Prispelo by to k zníženiu znečisťovania ovzdušia a zvýšilo by to časovú dostupnosť Ľudí , ktorí za prácou do kancelárie denne dochádzajú motivujte k preprave verejnou dopravou alebo pešo prípadne bicyklom , v prípade ak musia dochádzať autom , navrhnite im spolujazdu.

Podobne je to aj s dresscodom. V letných mesiacoch netrvajte na nosení oblekov . Prispeje to k zníženiu nákladov na klimatizáciu.

Smerujte ku bezpapierovej kancelárii

Aj keď sa vízia bezpapierovej kancelárie môže zdať ako nereálny cieľ, za pokus stojí aspoň znižovanie tlače v prípadoch ak sa to dá.. Dokumenty tlačte iba v prípadoch, ak je to nevyhnutné. Používajte iba 100% recyklovateľný materiál a v prípade ak vyrábate nejaký propagačný materiál , vyzvyte firmu , aby použila ekologický papier.

Podporujte Fair trade a ekológiu

Zaobstarajte si do svojej kancelárie Fair trade bio čaje a kávu . Zamestnancov , ktorí majú v obľube horúce nápoje povzbuďte ,aby si priniesli vlastné hrnčeky.. Viaceré kaviarne , ponúka zľavu zákazníkom , ktorí si so sebou hrnček prinesú. Tým sa zníži odpad , ktorý by vznikal vyhadzovaním téglikov .