Za uplynulých päť mesiacov tohto roka počet novovzniknutých spoločností vzrástol,  počet nových firiem minulým rokom medziročne poklesol  avšak celkové čísla za uplynulý rok klesajúci trend vyvracajú.

Môžeme bilancovať, že za posledné štyri roky sa vytvorilo na Slovensku najviac firiem práve v tomto roku. V porovnaní s rovnakým obdobím z posledných rokov, je to o 103 nových subjektov viac ako uplynulým rokom. Ku koncu mája tohto roku bolo zaregistrovaných 8 045 nových subjektov, čo predstavuje o 1220 spoločností viac ako v roku 2016 a o skoro 5 500 nových spoločností ako za také isté obdobie v roku 2015.

Celkové porovnania novo vzniknutých spoločností vykazujú, že slovenskej ekonomike sa darí. Za uplynulý rok počas prvých troch mesiacov čísla vykazujú strop a bol zaznamenaný medziročný pokles nových spoločností, čísla za druhý a tretí kvartál tento trend vyvrátili. Rok 2017 bol pre novovzniknuté firmy rekordným, no rok 2018 je v tesnom závese. Môžeme predpokladať že rok 2019 bude rovnako silným a udrží sa narastajúci trend zakladania nových s.r.o. a podnikatelia do konca tohto roka prekonajú vysoké čísla za uplynulé dva roky.

Zatiaľ najsilnejším mesiacom je marec, kedy vzniklo spolu 2 118 podnikov. V tomto prípade možno hovoriť o tzv. sezónnosti zakladaní nových firiem. V priebehu minulého roka takisto vzniklo najviac firiem v tomto mesiac a v mesiaci júl to bol naopak úplný pokles v zakladaní spoločností. Z hľadiska rozdelenia podľa regiónov najviac novo vzniknutých firiem rezonuje v Bratislavskom kraji, čo predstavuje až 5 234 spoločností s.r.o. a 89 akciových spoločností, a naopak najmenej spoločností bolo registrovaných v Trenčianskom samosprávnom kraji, 1089 spoločností s.r.o.  a 6 a.s.

V súčasnosti na Slovensku podniká dokopy 270 890 spoločností, a z toho 263 790 spoločností s.r.o. a 7 100 akciových spoločností. Vzniklo 15 680 nových spoločností a celkový počet zaregistrovaných subjektov sa navýšil o 11 870. V pozorovanom období bolo 4020 firiem zmazaných z obchodného registra.