Pre firmy ponúkame služby registračného sídla a virtuálnej kancelárie. Sídlo firmy poskytujeme na prestížnej adrese na Manhattane, San Franciscu, Los Angeles, Chicagu a všetkých iných štátoch USA, v Londýne, Manchasteri, Liverpoole, Hong Kongu, Berlíne, Varšave, v Prahe a v Bratislave. Sídlo firmy je vhodné pre zahraničné spoločnosti (vstupujúce na nový trh). Vždy poskytujeme dôveryhodnú adresu v centre mesta.

Obsah služby sídla

V službe sídlo firmy poskytujeme nasledovné služby:

 • registračné sídlo firmy na zápis do obchodného registra – pri tejto službe Vám vydamé súhlas na zápis sídla do obchodného registra,
 • emailové upozornenia o doručenej pošte,
 • skenovanie obálok a doručeniek a preposlanie emailom,
 • podľa výberu klienta – prebratie doručeniek, preposlanie pošty, otvorenie pošty, naskenovanie a zaslatie emailom,
 • skenovanie pošty,
 • preberanie pošty určenej do vlastných rúk,
 • prebratie doručeniek,
 • preposlanie pošty.

Všetky tieto služby sú zahrnuté pri primeranom objeme pošty v jednorázovej ročnej cene pre úradnú korešpondenciu (obchodný register, súdy, daňové úrady). Pri komerčnej korešpondencii môže byť účtovaný príplatok.

Sídlo firmy

  Obmedzenie skenovania a preposielania na 50 zasielok ročne.
 • 0,00 €