Typy firiem

Najpopulárnejšie formou spoločnosti na Slovensku je s.r.o. obdoba nemeckej GmbH alebo poľskej szpoo.
a.s. – akciová spoločnosť, obdoba nemeckej AG alebo anglickej Ltd.
k.s. – komanditná spoločnosť obdoba anglickej LP alebo nemeckej KG
v.o.s. – verejná obchodná spoločnosť obdoba anglického Partnership alebo nemeckej OHG.

Dane na Slovensku

Daň z príjmu. Sadzba dane z príjmu právnických osôb na slovenských je vo výške 21% (do konca 2016 – 22%). Daňové priznanie je potrebné podať 31.3. každého roku a túto lehotu je možné predĺžiť na 30.6. každého roka.
DPH. Sadzba DPH na slovenské je 20% a znížená sadzba je 10%. Znížená sadzba platí napríklad pre knihy a zdravotné pomôcky. Nový platiteľ DPH musí vždy podávať DPH priznania každý mesiac. Po dvanástich mesiacoch možno zmeniť frekvenciu podávania priznaní na 3 měsíce. DPH priznanie musí byť podané najneskôr do 25. dňa v mesiaci.
Daňová licencia. Daňová licencia je minimálna výška dane z príjmov právnických osôb, ktorú je daňovník povinný zaplatiť. Vyššia daňová licencie je závislá na tom či je s.r.o. platcom DPH a od výšky ročného obratu. Za prvý rok existencie Vašej spoločnosti sa daňová licencia neplatí.

Založenie – dokumenty a predpoklady

Založenie trvá 10-14 dní. Základný kapitál spoločnosti s.r.o. je minimálne 5000 eur a musia byť splatené na bankový účet firmy pred založením. Firmu s.r.o. môže založiť jedna alebo viac jednotlivcov alebo firiem a minimálny vklad jedného spoločníka musí byť 750 eur. Minimálne základné imanie a.s. je 25.000 EUR. Konatelia firmy s.r.o. alebo a.s. musia mať trvalý pobyt v štáte OECD a musia pred zápisom poskytnúť výpis z registra trestov ich domovskej krajiny alebo vyhlásenie, že výpis z registra trestov sa v ich domovskej krajine nevydáva a že sú bezúhonní. Okrem toho musia konatelia a spoločníci predložiť kópiu pasu alebo občianky. Pred založením firmy na slovenskom je potrebné otvoriť účet, aby spoločníci mohli vložiť na účet základný kapitál.

Otvorenie bankového účtu

Slovenská firma si môže otvoriť účet vo väčšine štátov sveta, pretože Slovensko je považované bankami za dostatočne vierohodnú krajinu.

Poplatky a náklady v nasledujúcich rokoch:

Cena za účtovníctvo začína od 100 EUR ročne Cena za prípravu a podanie daňových priznaní cena začína od 100 EUR. Cena za prípravu a podanie DPH priznaní začína od 50 EUR.

Na lehoty zaplatenie každoročných poplatkov a podanie daňových priznaní Vás vždy vopred upozorníme.