Založenie firmy na Slovensku

Home/Založenie firmy na Slovensku
Založenie firmy na Slovensku2020-01-17T12:18:57+02:00

Typy firiem

Najpopulárnejšie formou spoločnosti na Slovensku je s.r.o. obdoba nemeckej GmbH alebo poľskej szpoo.
a.s. – akciová spoločnosť, obdoba nemeckej AG alebo anglickej Ltd.
k.s. – komanditná spoločnosť obdoba anglickej LP alebo nemeckej KG
v.o.s. – verejná obchodná spoločnosť obdoba anglického Partnership alebo nemeckej OHG.

Dane na Slovensku

Daň z príjmu. Sadzba dane z príjmu právnických osôb na slovenských je vo výške 21% (do konca 2016 – 22%). Daňové priznanie je potrebné podať 31.3. každého roku a túto lehotu je možné predĺžiť na 30.6. každého roka.
DPH. Sadzba DPH na slovenské je 20% a znížená sadzba je 10%. Znížená sadzba platí napríklad pre knihy a zdravotné pomôcky. Nový platiteľ DPH musí vždy podávať DPH priznania každý mesiac. Po dvanástich mesiacoch možno zmeniť frekvenciu podávania priznaní na 3 měsíce. DPH priznanie musí byť podané najneskôr do 25. dňa v mesiaci.
Daňová licencia. Daňová licencia je minimálna výška dane z príjmov právnických osôb, ktorú je daňovník povinný zaplatiť. Vyššia daňová licencie je závislá na tom či je s.r.o. platcom DPH a od výšky ročného obratu. Za prvý rok existencie Vašej spoločnosti sa daňová licencia neplatí.

Založenie – dokumenty a predpoklady

Založenie trvá 10-14 dní. Základný kapitál spoločnosti s.r.o. je minimálne 5000 eur a musia byť splatené na bankový účet firmy pred založením. Firmu s.r.o. môže založiť jedna alebo viac jednotlivcov alebo firiem a minimálny vklad jedného spoločníka musí byť 750 eur. Minimálne základné imanie a.s. je 25.000 EUR. Konatelia firmy s.r.o. alebo a.s. musia mať trvalý pobyt v štáte OECD a musia pred zápisom poskytnúť výpis z registra trestov ich domovskej krajiny alebo vyhlásenie, že výpis z registra trestov sa v ich domovskej krajine nevydáva a že sú bezúhonní. Okrem toho musia konatelia a spoločníci predložiť kópiu pasu alebo občianky. Pred založením firmy na slovenskom je potrebné otvoriť účet, aby spoločníci mohli vložiť na účet základný kapitál.

Otvorenie bankového účtu

Slovenská firma si môže otvoriť účet vo väčšine štátov sveta, pretože Slovensko je považované bankami za dostatočne vierohodnú krajinu.

Poplatky a náklady v nasledujúcich rokoch:

Cena za účtovníctvo začína od 100 EUR ročne Cena za prípravu a podanie daňových priznaní cena začína od 100 EUR. Cena za prípravu a podanie DPH priznaní začína od 50 EUR.

Na lehoty zaplatenie každoročných poplatkov a podanie daňových priznaní Vás vždy vopred upozorníme.

Založenie s.r.o. na Slovensku
Založenie firmy na SDK


Rated 4.7/5
based on 22 customer reviews

249.00In stock

Product description:
Najpopulárnejšie formou spoločnosti na Slovensku je s.r.o.

Zoznam firiem na predaj

Nestrácajte čas zakladaním firmy a registráciou DPH

Platca DPH / neplatca ~ zdarma nad 900€: reliéfna pečiatka + reprezentatívny zakladač
Zoznam firiem na predaj

Čo sú to H1B víza?

Slovensko zažíva na konci marca dlhé prepracované noci pri podávaní daňových priznaní na poslednú chvíľu, [...]

Kedy apostilu nepotrebujem ?

V niektorých prípadoch môže  nastať situácia, že síce sa oba štáty v zozname bilaterálnej zmluvy nachádzajú a [...]

Pozvanie cudzinca na Slovensko

Pozvanie cudzinca na Slovensko Vo všeobecnosti ohľadom zasielania žiadosti o turistické víza  Zastupiteľský úrad  je smerodajný [...]

Výhody Maďarskej firmy KFT

V prípadoch kedy sa nemôžete rozhodnúť akú maďarskú právnu formu podnikania zvoliť a rozhodujeme sa medzi , [...]

Dómenové spory a ochrana dómeny

Konkrétna úprava právnej oblasti doménových mien v súčasnosti úplne chýba, rovnako judikátov aplikujúcich vybrané ustanovenia [...]

Kto je prokurista ?

Prokúru radíme medzi najširšiu formu účasti podnikateľa prostredníctvom plnej moci.   Podnikateľ prostredníctvom prokúry udeľuje [...]

Vedenie účtovníctva pre firmy

Vedenie účtovníctva pre firmy Začínajúci živnostník alebo novovzniknutá obchodná spoločnosť často riešia otázky ako viesť [...]

Chorvátsky daňový systém

Chorvátsko sa úspešne zaradilo do všetkých zmlúv, ktoré sa týkali dvojitého zdanenia. Taktiež sa podpísalo [...]

Založenie s.r.o. v roku 2018

S.r.o. je obľúbená forma podnikania pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú podnikať prostredníctvom právnickej [...]

Výhody ochrannej známky

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách [...]

Vynálezy zo Slovenska

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na [...]

Definícia ochrannej známky

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho [...]

Znenie ochrannej známky

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, [...]

Trvanie ochrannej známky

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť [...]

Triedy ochranných známok

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale [...]

Ochranná známka USA

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s [...]

Ochranná známka EU

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má [...]

Ochranná známka Slovensko

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová [...]

Štáty nicejskej dohody

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. [...]

Faktúry v USA

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum [...]

Daňová licencia pre SRO

Na jar 2015 budú akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a ostatné obchodné spoločnosti [...]

Čo je to apostille?

Apostille (apostila) je osobitná doložka umiestnená na konci dokumentu alebo verejnej listiny, ktorou sa  preukazuje hodnovernosť [...]

Definícia občianskeho združenia

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov [...]

Daňové pásma v Anglicku

Spoločnosti vo Veľkej Británii zdaňujú všetky svoje príjmy. Tam kde sa nezhoduje účtovné obdobie sa [...]

Dane v Anglicku

Zákonný rámec daní vo Veľkej Británii Vo Veľkej Británii hrá nezanedbateľnú úlohu zvykové právo. Medzi [...]

Čo je organizačná zložka?

Organizačná zložka sa rozumie pobočka v zahraničí, ktorá nemá vlastnú právnu formu. Všetky úkony vykonávajú [...]

Overovanie Apostille

Overovanie cudzích verejných listín Apostille sa používa vtedy, keď je cudziu listinu potrebné použiť na Slovensku [...]

Živnosť alebo s.r.o.?

Najčastejšími formami podnikania na Slovensku sú podnikanie na živnosť, alebo prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným. Väčšina [...]

Zoznam firiem na predaj

Nestrácajte čas zakladaním firmy a registráciou DPH

Platca DPH / neplatca ~ zdarma nad 900€: reliéfna pečiatka + reprezentatívny zakladač
Zoznam firiem na predaj