[widgets_on_pages id=“SK-Company“]

Založenie Societas Europea

Európska akciová spoločnosť alebo Societas Europea (SE) je považovaná za najprestížnejšiu formu podnikania v rámci celej Európskej únie. Jej hlavným účelom je uľahčiť pohyb kapitálu medzi členskými štátmi Európskej únie a umožniť presun sídla v rámci celej únie bez potreby likvidácie spoločnosti. Cezhraničný charakter tejto spoločnosti tiež umožňuje dosiahnuť viaceré daňové výhody. V porovnaní s akciovou spoločnosťou si však založenie SE vyžaduje pomerne vysoké počiatočné náklady. Societas Europea môže byť založená len jedným z 5 spôsobov. Naša cena za založenie SE zahŕňa splnenie všetkých súvisiacich povinností, ktoré vám prinesú správne fungovanie spoločnosti a vyplývajúce výhody.