Založenie societa europea

/Založenie societa europea
Založenie societa europea2016-01-26T09:51:05+02:00

[widgets_on_pages id=“SK-Company“]

Založenie Societas Europea

Európska akciová spoločnosť alebo Societas Europea (SE) je považovaná za najprestížnejšiu formu podnikania v rámci celej Európskej únie. Jej hlavným účelom je uľahčiť pohyb kapitálu medzi členskými štátmi Európskej únie a umožniť presun sídla v rámci celej únie bez potreby likvidácie spoločnosti. Cezhraničný charakter tejto spoločnosti tiež umožňuje dosiahnuť viaceré daňové výhody. V porovnaní s akciovou spoločnosťou si však založenie SE vyžaduje pomerne vysoké počiatočné náklady. Societas Europea môže byť založená len jedným z 5 spôsobov. Naša cena za založenie SE zahŕňa splnenie všetkých súvisiacich povinností, ktoré vám prinesú správne fungovanie spoločnosti a vyplývajúce výhody.

Vedenie účtovníctva pre firmy

Vedenie účtovníctva pre firmy Začínajúci živnostník alebo novovzniknutá obchodná spoločnosť často riešia otázky ako viesť [...]

Chorvátsky daňový systém

Chorvátsko sa úspešne zaradilo do všetkých zmlúv, ktoré sa týkali dvojitého zdanenia. Taktiež sa podpísalo [...]

Založenie s.r.o. v roku 2018

S.r.o. je obľúbená forma podnikania pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú podnikať prostredníctvom právnickej [...]

Výhody ochrannej známky

Duševné vlastníctvo Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách [...]

Vynálezy zo Slovenska

Vedeli by ste si predstaviť život bez žiarovky, chladničky, počítača, alebo obyčajného kolesa? Napriek [...]

Patentová ochrana a jej rozsah

V aplikácii do praxe patentová ochrana vynálezu predstavuje výlučné právo majiteľa patentu vynález využívať, zriadiť na [...]

Definícia ochrannej známky

Hlavným účelom ochrannej známky je schopnosť identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu a odlíšiť ho [...]

Znenie ochrannej známky

Znenie ochrannej známky nemôže obsahovať označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, určenia, ceny, zemepisného pôvodu, [...]

Trvanie ochrannej známky

Trvanie ochrannej známky je 10 rokov od dátumu podania prihlášky na registráciu. Platnosť [...]

Triedy ochranných známok

Registrácia ochrannej známky nie je obmedzená iba počtom štátov, pre ktoré bude platiť, ale [...]

Ochranná známka USA

Registrácia ochrannej známky v USA prebieha podobne ako registrácia ochrannej známky v EU s [...]

Ochranná známka EU

Ochranná známka EU tzv. ochranná známka spoločenstva, je ochrannou známkou Európskej únie a má [...]

Ochranná známka Slovensko

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová [...]

Štáty nicejskej dohody

Pri registrácii ochrannej známky si treba vybrať štáty, kde má byť ochranná známka platná. [...]

Faktúry v USA

Pre faktúru sa v USA používa označenie invoice. Faktúry v USA by mali obsahovať dátum [...]

Definícia občianskeho združenia

Občiankse združenie v Slovenskej republike právne upravuje zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v znení neskorších predpisov [...]

Táto webová lokalita používa súbory cookie a služby tretích strán. Ok