[widgets_on_pages id=“SK-Company“]

Založenie akciovej spoločnosti – hlavné výhody

Podnikanie prostredníctvom akciovej spoločnosti poskytuje vyššiu formu prestíže. Medzi výhody akciovej spoločnosť patrí:

 • spoločníci ani členovia predstavenstva nezodpovedajú za dlhy alebo bankrot spoločnosti svojím osobným majetkom,
 • môže ju založiť aj jedna právnická osoba,
 • akciová spoločnosť je všeobecne vnímaná ako dôveryhodnejšia a spoľahlivejšia forma obchodnej spoločnosti ako s.r.o.,
 • založenie a.s. trvá zvyčajne krátko (často 9 – 14 prac. dní),
 • minimálny vklad akcionára nie je stanovený (pri s.r.o. je to 750,- €).

Spoločnosť a.s. – ďalšie charakteristiky:

 • akciová spoločnosť umožňuje anonymitu akcionárov,
 • zisky akciovej spoločnosti podliehajú dani z príjmov, tj. platí sa daň zo ziskov, ktoré dosiahne (na rozdiel od spoločnosti v.o.s.),
 • akcionármi môžu byť fyzické i právnické osoby,
 • akciová spoločnosť musí mať minimálne troch členov dozornej rady,
 • minimálne základné imanie akciovej spoločnosti 25.000 €, ktoré Vám môžeme pomôcť ošetriť tak, aby ste ho nemuseli platiť v hotovosti.

Založenie akciovej spoločnosti zahŕňa:

 • po úhrade ceny počiatočnú osobnú alebo telefonickú konzultáciu pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti. Odborníci Vám vysvetlia všetko, čo Vás napadne, upozornia Vás na možné alternatívy a pomôžu Vám vybrať si cenovo a časovo najefektívnejšie riešenie,
 • vypracovanie všetkých dokumentov, ktoré potrebujete,
 • kompletné vybavenie živnostenských oprávnení,
 • vyhotovenie a podanie návrhu na zápis do obchodného registra,
 • úhradu VŠETKÝCH súdnych a správnych poplatkov, takže po jednorázovom zaplatení Vás už nečakajú žiadne výdavky,
 • poradenstvo pri úhrade notárskych poplatkov,

Chcete vedieť viac o akciovej spoločnosti?

Zakladatelia akciovej spoločnosti predávajú akcie, čím získavajú kapitál od veľkého počtu ľudí – akcionárov. O dôležitých veciach spoločnosti sa rozhoduje hlasovaním na valnom zhromaždení akcionárov. Hlas akcionára na valnom zhromaždení má váhu zodpovedajúcu počtu akcií, ktoré vlastní. Dozor nad činnosťou akciovej spoločnosti vykonáva dozorná rada. Akciová spoločnosť ručí za svoje záväzky celým majetkom. Jej akcionári neručia za záväzky spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie akciová spoločnosť alebo skratku akc. spol. alebo a. s. Akciová spoločnosť (nazývaná od roku 1875 do 30. 4. 1990 na Slovensku v slovenčine účastinná spoločnosť) je druh obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie (min. 25 000 eur) je rozdelené na určitý počet podielov – akcií (do 1990 nazývané účastiny), a tie vlastnia jednotliví akcionári (do 1990 oficiálne účastinári).