Duševné vlastníctvo

Vzali ste si na cesty obľúbenú knihu? Radi si idete zabehať a v slúchadlách vám z vášho smartfónu znie vaša obľúbená skladba? Nosíte hodinky či uprednostňujete určitú značku oblečenia? Bežne si skutočne neuvedomujeme, že k predmetom či službám nášho každodenného života sa viaže nejaká forma duševného vlastníctva a že je spravidla chránená zákonnými normami a medzinárodnými štandardami.

V súvislosti s duševným vlastníctvom hovoríme o produktoch alebo službách, ktoré vznikli ľudskou tvorivosťou, vynaliezavosťou, ľudským umom. Rozoznávame pritom 2 druhy duševného vlastníctvapriemyselné vlastníctvo (sem spadajú vynálezy a ich patenty, ochranné známky, dizajny či priemyselné vzory a zemepisné označenia) a autorské právo a sním súvisiace práva (písané, hradné alebo nahrané literárne a umelecké diela).

Ochranná známka

Jedným z najúčinnejších spôsobov ochrany výrobku či služby je v súčasnosti ochranná známka. Jedná sa v zásade o tzv. rozlišovací znak, umožňujúci zákazníkovi určité produkty a služby identifikovať ako výrobok konkrétneho výrobcu a jasne ho odlišuje od výrobkov jeho konkurentov, čo súvisí nielen s budovaním marketingového mena a hodnoty značky, ale tiež s významnou ochranou daného tovaru alebo služby pred zneužitím. Práve registráciou ochrannej známky si jej majiteľ zabezpečí zákonnými normami a dohovormi chránené výhradné právo na jej používanie pri označovaní produktov či služieb, môže tiež na jej použitie autorizovať inú osobu, a to štandardne po dobu 10 rokov (túto lehotu je, prirodzene, možné opakovane obnovovať). Ochrannú známku pritom môže tvoriť akékoľvek označenie, ktoré je možné graficky znázorniť a rozpoznáte ju vďaka chronicky známemu označeniu ®.

Výhody ochrannej známky

Práve budovanie marketingového mena, zvolenie marketingovej stratégie, vytváranie imidžu značky alebo štýlu výrobky, to všetko sú nástroje budovania povedomia o značke v cieľovej skupine zákazníkov. Práve značka, ktorá sa v povedomí zákazníka pozitívnym spôsobom spája s určitým tovarom alebo službou potrebuje zastrešenie ochrannou známkou, čo každý vopred premýšľajúci podnikateľ nezabudne vo svojom business pláne ošetriť svoj produkt ochrannou známkou. Registrovaná známka chráni majiteľa pred klamlivou reklamou, pirátstvom, nelegálnym kopírovaním, neautorizovaným šírením či plagiátorstvom, čím nielen zabezpečuje priznanú odmenu majiteľovi značky, ale tiež zabraňuje negatívnemu vplyvu na reputáciu produktu alebo služby, najčastejšie nízkou kvalitou vyhotovenia.

Možno sa dnes lepšie prizriete svojim hodinkám a uvedomíte si, že sú súborom predmetov duševného vlastníctva, od patentov digitálneho displeja, zapínania, dizajnu ciferníka či remienka. Ochrannú známku výrobcu tiež iste rýchlo nájdete – ako jeden z účinných marketingových rozlišovacích nástrojov je obyčajne viditeľne umiestnená priamo na ciferníku.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie, neváhajte sa obrátiť na náš tím odborníkov, ktorý je Vám k dispozícii pomôcť a poradiť pri výbere a registrácii vašej ochrannej známky. Navštívte nás na https://www.etuls.sk/kontakt/

Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky